Zuko SA – Ngaphandle Kwakho Lyrics

Zuko SA – Ngaphandle Kwakho Lyrics

Zuko SA Ngaphandle Kwakho Lyrics (feat. 047)

Dali mawungekho
Mawungakwe duze kwami ntoba balala
Njengamanzi
Kanti mawungekho
Mawungakwe duze kwami ang’saphili
Ngaphandle kwakho

Dali mawungekho
Mawungakwe duze kwami k’yobalala
Njengamanzi
Dali mawungekho
Mawungakwe duze kwami ang’saphili
Ngaphandle kwakho

Dali mawungekho
Mawungekho s’thandwa sami ang’saphili
Ngaphandle kwakho

Ba ndicel’ und’bambe, bambe, bambe
Awu ntithe, ntithe, nthithe
Sobayaphi ngaphandle kwakho
Awun’xol und’bambe, bambe, bambe
Awu ntithe, ntithe, nthithe
Ang’saphili ngaphandle kwakho

Awun’xol und’bambe, bambe, bambe
Awu ntithe, ntithe, nthithe
Zond’xa yaphi ngaphandle kwakho

Yob*ngathi ndiyaphambana
Yob*ngathi ndiyahlanya
Yob*ngathi andishiywa zingqondo bo
Yob*ngathi ndiyaphambana
Yob*ngathi ndiyahlanya bo
Yob*ngathi andishiywa zingqondo bo

Dali mawungekho
Mawungakwe duze kwami k’yobalala
Njengamanzi
Dali mawungekho
Mawungakwe duze kwami ang’saphili
Ngaphandle kwakho

Sungandiyekeleli oh s’thandwa sam
Sungand’hlambeli izandla mna, bambo lwam

Qiniseka (Oh my love)
Hlala nam (Oh my baby)
Sungand’hliyi, my darling
Ang’saphili, my baby

Ukundihliyile mna izolo, yondothukile
Ndiz’bone ndiphalala njengamanzi
Ndikuqu undishiyile mna izolo, yondothukile
Ndiz’bone ndiphalala njengamanzi

Oh, ndicel’ und’bambe, bambe, bambe
Zond’ba yaphi ngaphandle kwakho
Awun’cel und’bambe, bambe, bambe
Awu ntithe, ntithe, nthithe
Ang’saphili ngaphandle kwakho

Dali mawungekho
Mawungakwe duze kwami k’yobalala
Njengamanzi
Aye mawungekho
Mawungakwe duze kwami ang’saphili
Ngaphandle kwakho

Dali mawungekho
Mawungekho s’thandwa sami ang’saphili
Ngaphandle kwakho
Makucel’ und’bambe, bambe, bambe
Awu ntithe, ntithe, nthithe

Zuko SA Ngaphandle Kwakho Lyrics English Translation

Create your own
Do not put them next to me when they sleep
Like water
And don’t miss it
Do not put it next to me that is not alive
Without you

Create your own
Do not hang near my bed
Like water
Create your own
Do not put it next to me that is not alive
Without you

RELATED POST:   Zuko SA – Uphi Nah Lyrics

Create your own
No one, my dear, is no longer alive
Without you

I beg you to hold me, hold me, hold me
Oh I say, I say, I say
Where would we go without you
You don’t have to hold me, hold me, hold me
Oh I say, I say, I say
I can’t live without you

You don’t have to hold me, hold me, hold me
Oh I say, I say, I say
Get out of here without you

It’s like I’m crazy
It’s like I’m crazy
It’s as if I’m not losing my mind
It’s like I’m crazy
They think I’m crazy
It’s as if I’m not losing my mind

Create your own
Do not hang near my bed
Like water
Create your own
Do not put it next to me that is not alive
Without you

Do not forsake me oh my darling
Do not wash my hands, my ribs

Be Sure (Oh my love)
Stay with me (Oh my baby)
Sungand’hliyi, my darling
Ang’saphili, my baby

You hated me yesterday, I was shocked
I saw myself pouring out like water
Personally you left me yesterday, I was shocked
I saw myself pouring out like water

Oh, please hold me, hold, hold
Find out where you are without you
You don’t have to hold me, hold me, hold me
Oh I say, I say, I say
I can’t live without you

Create your own
Do not hang near my bed
Like water
They are not
Do not put it next to me that is not alive
Without you

Create your own
No one, my dear, is no longer alive
Without you
Please hold on, hold on, hold on
Oh I say, I say, I say