SB19 – ILAW Lyrics

SB19 ILAW Lyrics

Kanina ay nahuli ang aking sarili
Nakangiti na naman at nagkukubli
Ng tunay na kailanman ay ‘di mapagsasabi
Na naman, na naman
At pagdating sa’king tahanan ay hindi
Ko na naman mahanap aking susi
Saang lupalop ko ba ‘to naitabi?
Pasintabi na naman, na naman

Nalilito, nahihilo na sa inyo
Nasa’n na nga ba ang sarili kong pagkatao?

Sino ba’ng may tenga sa mga bulong ko?
Kahit pa ‘ko’y sumigaw ay malabo
Oh, tao po, pakinggan niyo naman ako
Bakit ‘di niyo subukang buksan ang bukas namang pinto?
Nang tuluyan nang makita niyo
Tunay na ako, ‘di nagtatago
Sa likod ng bumubulag na ilaw na ‘to

Napapamuni-muni sa kawalan ng huni
‘Di mapapirmi aking sarili
Ilaw nga ang dahilan kung ako ngayo’y nasa’n man
Ngunit kailangan kong magpahinga
Patayin ang ilaw pansamantala, oh

Bakit gan’to inakalang magbabago?
Kabayaran ba nito’y sarili ko’y maglalaho?

Sino ba’ng may tenga sa mga bulong ko?
Kahit pa ‘ko’y sumigay ay malabo
Oh, tao po, pakinggan niyo naman ako
Bakit ‘di niyo subukang buksan ang bukas namang pinto?
Nang tuluyan nang makita niyo
Tunay na ako, ‘di nagtatago
Sa likod ng bumubulag na ilaw na ‘to

Heto na naman ako, patungo sa presinto
Mag-iisip ng kung ano-ano
Kailan ba’ng laya ko dito?
Heto na naman ako
Pwede bang ipagpaliban muna ng isang linggo?
Pwede muna bang hinto?

Papalapit na, ako’y papalapit na
Bigat sa yabag ng bawat hakbang nitong paa
Patungo sa lugar kung sa’n ayaw kong pumunta
Wala na bang iba, wala na ba?
Patuloy ang aking paghahanap sa pag-asa
Ngunit walang saysay pa ang pagmamakaawa
Ano pa ba ang kabuluhan nitong aking paghinga? (Ahh)

Sino? Sino? Sino?

Sino ba’ng may tenga sa mga bulong ko?
Kahit pa ‘ko sumigaw ay malabo, malabo, malabo
Sino ba’ng may tenga sa mga bulong ko?
Kahit pa ‘ko sumigaw ay malabo, oh
Oh, tao po, pakinggan niyo naman ako
Bakit ‘di niyo subukang buksan ang bukas namang pinto?
Nang tuluyan nang makita niyo
Tunay na ako, ‘di nagtatago
Sa likod ng bumubulag na ilaw na ‘to