Sarkodie – Confam Lyrics

Sarkodie Confam Lyrics

Yeah
Uh-uhn

Chale, I go club (now), I see babe (wooh)
She get nyash (uhn), I said “hey?” (what else?)
She said “what?” (now), I said “wait” (wooh)
Is that real? (uhn), or you be fake? (nows)
Odii m’akyi kome fe (now), confused (wooh)
Yen so TV na men mma no Tom Cruise (naa)
Can I take off your costume?
Ose okay buh please can I use the washroom?
Chai

It’s confam (naa), it’s confam (wooh), it’s confam (naa), everythin’ is confam (ah)
It’s confam (confam), confam, the way shawty lookin’ at me, everythin’ is confam (naa)
It’s confam (wooh), confam (naa), confam (ah), everythin’ is confam (naa)
It’s confam (wooh), it’s confam, berma forget yawa no, everythin’ is confam

Me nfa me cash nto Champagne na girl bi mmere
Yenko fie ose, I’m in my menses
Emmere a wore Redbull ne moway, Don Pérignon oh
Why didn’t you come to your senses?
Ewura wo nim heati a me, heati anka, won keka nkwaasem
Ma me nyi me se mu, me ye dentist (naa)
Ma bo suit, abo tie nti w’adwen ne se menua ne Ameyaw
I came from a trenches, kaa woho
Di m’akyi for the one corner there (naa)
Ousu n’adwen, oye Zanzama girl (wooh)
W’adi me sika awei, Chale, life nye fair (naa)
Sesa wo suban, ko na ko sua customercare (ahn)
Emaa no, text a mmema no hia wo ye phone so, a ema y’adwendwen ye okay (naa)
Baako ye, I will be there (wooh), I’m comin’ soon (ahn)
Dee akun yen kraa ne, I’m on my way
Eba no saa na

RELATED POST:   Seyi Vibez – Alaska Lyrics

Confam (naa), it’s confam (wooh), it’s confam (naa), everythin’ is confam (what else?)
It’s confam (confam), confam, the way shawty lookin’ at me, everythin’ is confam (wooh)
It’s confam (naa), confam (naa), confam, everythin’ is confam (ahn)
It’s confam (wooh), it’s confam, berma forget yawa no, everythin’ is confam

Baby, me and you na one plus one (naa)
Omo, do you wanna have some fun? (uhn)
Wo do no hye m’akoma ho se captan (wooh)
Baby, make you tell me what I’ve done (naa)
Give it to me ’cause I like that bae (naa)
Post your picture, make I write caption (yes)
You no go fit stop dancin’
If somebody try, pump action
Ahh, Philomena pitinge (geege)
Oye me ho se me npe (yeege)
Me huhuu nyinaa ene me nne (kpendwe)
Tema-boy nti me nhye synte (faseese)
Okyeame abubu mpa (wooh)
W’asesa me kukunta (naa)
Ma me nsa nka me chufunta
Dumtee, bo no kpontom kputunkpa (wooh)
(Naa)