Rex Orange County – MAKING TIME Lyrics

Rex Orange County – MAKING TIME Lyrics

Rex Orange County MAKING TIME Lyrics

Making time
Just to see you
We’re safe inside
You make things fine
Don’t wait up
I’m ok, I’m ok
Making time, tonight
Just to see you

We’re safe inside
You make things right
Don’t wait up
I’m ok, I’m ok
Making time, tonight
Just to see you (No)
We’re safe inside
You make things right
So don’t wait up
I’m ok, I’m ok
Making time