PMW & Hali Toks – Bae Bae Lyrics

[PMW & Hali Toks – Bae Bae Lyrics]

Pink Music Worldwide
Ye
I love you oh
Ye ye
I love your body oh
Hali Toks I be
I love your body oh
I love you oh
I love your body oh

It’s the real gbeduboss
Gbes

Bae bae for you
I fit to do anything
Bae bae for you
Na only Hennessy
Bae bae for you
The world fit to stand still
Baebae for you
All of for you
Oh oh oh
Your love dey high me
Pass gbananana
Oh oh gbananana
Do me weni weni
Oh oh wana wana
Bae bae for you
I dey sing these rhythm and blues

I go show I care
She ma only woman
I go show I love
She’s beside me always
She no go leave me run
As doyin leave me run o
She no go promise me alone
She go do wetin I want oh oh

My bae bae oh oh oh
Bae bae no dey underrate
My bae bae oh oh oh oh
Bae bae no dey downgrade
My bae bae oh oh oh
Bae bae no dey underrate
My bae bae oh oh oh oh
Bae bae no dey downgrade

I dey see forever already
Eh already
I dey feel that feeling already
Eh already
Bae bae no one fit to put asunder
No one oh oh oh
Your love dey high me
Pass gbananana
Oh oh gbananana
Do me weni weni
Oh oh wana wana
Bae bae for you
I dey sing these rhythm and blues

I go show I care
She ma only woman
Only woman
I go show I love
She’s beside me always
She no go leave me run
As doyin leave me run o
She no go promise me alone
She go do wetin I want oh oh

My bae bae oh oh oh
Baby my shawty
Bae bae no dey underrate
My bae bae oh oh oh oh
Baby my shawty
Bae bae no dey downgrade
My bae bae oh oh oh
Baby my shawty
Bae bae no dey underrate
My bae bae oh oh oh oh
Bae bae no dey downgrade

I love you oh
No love without you
You you you
I love you oh
I love your body oh
I love you oh
I love your body oh
I love you oh
I love your body oh
I love you oh
I love your body oh
Pink Music Worldwide.