PC Lapez – Chim Mu Anya Lyrics

Chim Mu Anya Lyrics By PC Lapez

Wo wo wo chim na efe anwughi anwu nu eh
Chim na efe mu anya
Ona eme ife na oge ya

Ye ye ye chim na efe anwughi anwu oh
Chim na efe mu anya
Ona eme ife na oge ya

Eyi yei yei yehh

Yo yo yo chim na efe anwughi anwu nu eh
Chim na efe mu anya
Ona azanum mgbe nkporo ya

Ona azam na ututu
Yo yo yo
(Ona azam na ehihe)
chim na efe anwughi anyi nu eh
(Ona azam mgbe mkporo ya ah ah ah )
Chim na efe mu anya
Ona azanum mgbe nkporo ya

Eyi ye ye ye ye ye ye ye ye yehh

Yo yo yo
chim na efe anwughi anyi nu eh
(Ayeleleyi iyewela la )
Chim na efe mu anya
Ona azanum mgbe nkporo ya

Okwa ihe sibe ike na uwa, mkpo chim na oga
Azam oh
(Oga aza)

Ona eme ife mgbe osoro ya nue
Ifuna chim na efe anwu ghi anwu nu
(Onwu ghi anwu nu eh)

Okwukwe nkwere na gi oh
Eme go m Onye uwa oma
Chim na efe anwu ghi anwu
Chim na efe mu anya oh
Jehovah talk and do
I called you once you answered me 7 times oh oh
Chim na efe anwughi anwu nu
Onwughi anwu nu eh

Yo yo yo
(Onwughi anwu nu eh )

chim na efe anwughi anyi nu eh
(Ma oli )
Chim na efe mu anya
Ona azanum mgbe nkporo ya

Chinazam oh

Yo yo yo
chim na efe anwughi anyi nu eh
Chim na efe mu anya
Ona azanum mgbe nkporo ya

RELATED POST:   Pretty Sick – Heaven Lyrics

Mkpoya ofu’gbere
Ozam ugbere asaa

Yo yo yo
(Ozam ugbere asaa)
chim na efe anwughi anyi nu eh
(Ona azam oh )
Chim na efe mu anya
Ona azanum mgbe nkporo ya

Chai
Anurum n’ina eme nma oh
Anurum n’ina agwo oria oh

Mgbe mbiara oburu eziokwu eh
Nnam idi ebube oh

I have searched all around
No one else be like you
None can do what you do

Nnam idi ebube

From grass to grace oh you’ve turned my life around
Put enemies to shame oh
Chim na efe anwughi anwu nu

Onwughi anwu nu eh

Yo yo yo
(Onwughi anwu nu eh )
chim na efe anwughi anyi nu eh
Chim na efe mu anya
Ona azanum mgbe nkporo ya

Jesus dibara na gbuo gbuo gbuo gbuo

Yo yo yo
chim na efe anwughi anyi nu eh
Chim na efe mu anya
Ona azanum mgbe nkporo ya

Yo yo yo
chim na efe anwughi anyi nu eh
Chim na efe mu anya
Ona azanum mgbe nkporo ya