Nomfundo Moh – Uthando Lunye Lyrics

Nomfundo Moh Uthando Lunye Lyrics

Nalapho lngekh’ iqhude kyasa
Kuyez’ okwakho oh
Thabath’ uhlaka lwakho uhambe (vuk’ uzithintithe phela)
Thabath’ uhlaka lwakho zimisele

Ngizwa umunyu ngaphakathi
Enhlizweni konakele konakele
Iingcinga ngempumelelo ziphelele eh
Ziphelel’ emoyeni
Zona ziphelel’ emoyeni
Ontanga bayanqoba
Mina ngilindeni?
Ngab’ eyam imthandazo iyafinyelela kuBawo?
Oh Bawo ngiyazikhulekela
Nalo omamele lengoma
Ingomso libe ngcono

Uthando lunye
Nalapho lngekh’ iqhude kyasa
Kuyez’ okwakho oh
Thabath’ uhlaka lwakho uhambe (vuk’ uzithintithe phela)
Thabath’ uhlaka lwakho zimisele
Uthando lunye
Nalapho lngekh’ iqhude kyasa
Kuyez’ okwakho oh
Thabath’ uhlaka lwakho uhambe (vuk’ uzithintithe phela)
Thabath’ uhlaka lwakho zimisele

Utalatiya lazakwenu
Liktshel’ ukuthi
Akukubi kuwe ngaleyo ndlela
Phanda phusha and bekezela
Bambelela syajika (aay)
Siklenqola yethemba
Bambelela syajika
Impumelel’ iyasbiza nathi
Singo (SingoThandiwe)
Igama singo (SingoNqobile)
Konk’ okuhle kuyalindwa
Ngicel’ isibindi sokulinda
Ngiyakholwa nginobizo
Sabelo ngithungathe nam

Uthando lunye
Nalapho lngekh’ iqhude kyasa (ay aah ooh)
Kuyez’ okwakho oh
Thabath’ uhlaka lwakho uhambe (vuk’ uzithintithe phela)
Thabath’ uhlaka lwakho zimisele (zimisele)
Uthando lunye
Nalapho lngekh’ iqhude kyasa (one lo-lo-lo-lo-love)
Kuyez’ okwakho oh (one lo-lo-lo-lo-love)
Thabath’ uhlaka lwakho uhambe (vuk’ uzithintithe phela)
Thabath’ uhlaka lwakho zimisele

Nomfundo Moh Uthando Lunye Lyrics English Translation

Even then, the rooster will not wake up
It’s yours oh
Take your frame and go (get up and shake yourself)
Take your frame seriously

I feel bitter inside
In the heart it is broken
Successful searches are complete eh
They are all in the air
They are all in the air
Peers win
Am I waiting?
Why does my prayer reach the Father?
Oh Father, I pray for myself
Also listen to this song
Tomorrow will be better

RELATED POST:   Blxckie – Fetti Lyrics

Love is one
Even then, the rooster will not wake up
It’s yours oh
Take your frame and go (get up and shake yourself)
Take your frame seriously
Love is one
Even then, the rooster will not wake up
It’s yours oh
Take your frame and go (get up and shake yourself)
Take your frame seriously

You will treat your friends
Tell me that
It’s not bad for you that way
Keep pushing and be patient
hold on turn (aay)
We are the chariot of hope
Hold on syajika
Success costs us too
Singo (We Are Beloved)
Name singo (Singo Nkobile)
Everything good is waiting
I asked for the courage to wait
I believe I have a calling
Sabelo I searched too

Love is one
Even when the rooster doesn’t cry (ay aah ooh)
It’s yours oh
Take your frame and go (get up and shake yourself)
Get your frame ready (ready)
Love is one
Even when there is no cock (one lo-lo-lo-lo-love)
It’s yours oh (one lo-lo-lo-lo-love)
Take your frame and go (get up and shake yourself)
Take your frame seriously