Nomfundo Moh – Umthwalo Lyrics

Nomfundo Moh – Umthwalo Lyrics

Lalela lalela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Woza ngapha ungiphumuze
Mamela mamela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Yizapha undiphumuze

Uyoba yini wena?
Ongabazi ubunzima bempilo
Mhla ukuhlwa kufika
Uyokhala ungashawanga
Uyokhala ngomama ukhale ngobaba
Kanti bonke abazi lutho
Kphela nje wena bhekana nenkinga
(Mhlobo wam ukuGive-Up aksizi)
Uthi uyamemeza “ilizwe likuguqukele”
Uyamemeza ucela bekulekelele
Bakufulathele bonke babheke le
Kwenzakalani kwelakithi?
Nhlupheko yomuntu abayigqizi qakala
Kunzima nokukhala, uyomangala kuba?

Lalela lalela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Woza ngapha ungiphumuze
Mamela mamela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Yizapha undiphumuze

Shwele shwele ngiyakhala
Ngemizamo yami engaphumelelanga
Ngiyangqongqoza iminyango iyavalwa
Mangimemeza kuyosabela bani na?
Ibuhlungu inhliziyo yami
Nasebusuku angisalali
Ngiyayizama impilo akulungi
Ngiphatheke kabi ngiyalila
Kunzima nokuletha isinkwa ekhaya
Amaphupho ayashabalala
Ngiphelelwe amandla
Ngiphelelwe ithemba

Lalela lalela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Woza ngapha ungiphumuze
Mamela mamela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Yizapha undiphumuze

Lalela lalela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Woza ngapha ungiphumuze
Mamela mamela
Hhay uyasinda umthwalo wam
Impela linzima ijoka lam
Yizapha undiphumuze