Nomfundo Moh – Umncele Lyrics

Nomfundo Moh Umncele Lyrics

Ngzow’ wela
Ngyavuma ngzow’ wela

Ngiyezwa mfo
Ngyavuma ngzow’ wela lo mncele
Uthando lyanqoba konke
Ngiyezwa mfo
Ngyavuma ngzow’ wela lo mncele
Uthando lyanqoba konke

Olwasemandulo (lwakdala)
Ngiwel’ izibuko
Ngiyokha ngaphesheya
Kunomthombo wamanzi amnandi
Kunejongo elingfuna phansi
Iqhamuk’ isingvimb’ insizw’ izizwa
Ithi uyangfaka? Noma uyangkhipha?
Dudlu Ntombi dudlu (dudlu)
Dudlu
Ungfak’ enhlizweni
Nom’ ungkhiph’ osizini?

Ngiyezwa mfo
Ngyavuma ngzow’ wela lo mncele
Uthando lyanqoba konke
Ngiyezwa mfo
Ngyavuma ngzow’ wela lo mncele
Uthando lyanqoba konke

Ooh
Ngishaya isphithiphithi ngiyazi ngenzani
Isndiyandiya yaah
Isgcin’ iyogcagcel’ esokeni
Ngiyeke ngiyeke mama
Uthando luyangehlula
I put my guard down
Amazw’ akho anamandla
Inhliziyo iyakhathala amanga
Okuzkhohlisa kwam
Ngiknika ucu lwam

Ngiyezwa mfo
Ngyavuma ngzow’ wela lo mncele (lo mncele)
Uthando lyanqoba konke (lo mncele)
Ngiyezwa mfo (yezwa mfo)
Ngyavuma ngzow’ wela lo mncele (lo mncele)
Uthando lyanqoba konke (uthando lyanqoba lyanqoba konke)
Ngiyezwa mfo
Ngyavuma ngzow’ wela lo mncele (hhay ngzow’ wela)
Uthando lyanqoba konke (ngzow’ wela)
Ngiyezwa mfo (yezwa mfo)
Ngyavuma ngzow’ wela lo mncele (lo mncele)
Uthando lyanqoba konke

Nomfundo Moh Umncele Lyrics English Translation

I will fall
I agreed to go down

I hear you, man
I agreed to cross this line
Love conquers all
I hear you, man
I agreed to cross this line
Love conquers all

Ancient (old)
I fell for the glasses
I’ll pick it up on the other side
There is a spring of sweet water
There is a goal that wants me down
It came up and blocked the feeling
Say you put me in? Or are you taking me out?
Dudlu Ntombi dudlu (dudlu)
Move on
Take it to heart
Or is he out of trouble?

I hear you, man
I agreed to cross this line
Love conquers all
I hear you, man
I agreed to cross this line
Love conquers all

Ooh
I’m a mess, I know what I’m doing
Isndiyandiya yaah
Finally, it will shine on the boyfriend
Let me go, mother
Love overcomes me
I put my guard down
Your words are powerful
The heart is tired of lies
My delusion
I give my tip

I hear you, man
I agreed to cross this line (this line)
Love conquers all (this line)
I hear you bro (hear you bro)
I agreed to cross this line (this line)
Love conquers all (love conquers all)
I hear you, man
I agreed that I will cross this line (no I will cross)
Love conquers all (ngzow’ wela)
I hear you bro (hear you bro)
I agreed to cross this line (this line)
Love conquers all