Nomfundo Moh – Ndaba Zabantu Lyrics

Nomfundo Moh Ndaba Zabantu Lyrics

Thadidada de da dedadee
Thadidada de da dedadee

WeNdabazabantu
Thul’ okungcono thula
Thul’ okungcono
Ngob’ awsaz isimo engibhekene naso
WeNdabazabantu
Thul’ okungcono thula
Thul’ okungcono
Ngob’ awsaz isimo engibhekene naso

See all that I have?
It’s all that I prayed for
It’s everything that I worked for
Okwam okwami
Nalokh’ engiyikho
Ngiyikho ngiyikho
You can take me out of iNdwedwe but you can’t take iNdwedwe out of me (4342)
Vel’ abantu abantu (hhay abantu mah)
Bohlezi bekhuluma ah (hhay ay abantu mah)
Ziyabehlul’ ezabo
Abazithi vuh nangephutha
Vele bath’ indlu yegag’ iyanetha
WeNdabazabantu
Thul’ okungcono thula
Thul’ okungcono
Ngob’ awsaz isimo engibhekene naso
WeNdabazabantu
Thul’ okungcono thula
Thul’ okungcono
Ngob’ awsaz isimo engibhekene naso

Sesiphila impil’ enabahlaziyi
Ondabeni abazenzisi
Lendaba kayhlekisi
Mawenzokuhle (inkukh’ inqunyw’ umlomo)
Keph’ amabala? (amabala bawabona qho)
Lendaba kayhlekisi
Ndaba kayhlekisi icob’ amathambo
Insambatheka yiyona ke le (yiyo le)
Wangcola mhlaba sikuwe
Usfumbu ubon’ uqhaqhazela

WeNdabazabantu
Thul’ okungcono thula
Thul’ okungcono
Ngob’ awsaz isimo engibhekene naso
WeNdabazabantu
Thul’ okungcono thula
Thul’ okungcono
Ngob’ awsaz isimo engibhekene naso

Nomfundo Moh Ndaba Zabantu Lyrics English Translation

Thadidada de da dedadee
Thadidada de da dedadee

of People
Silence is better than silence
Silence is better
Because you don’t know the situation I’m facing
of People
Silence is better than silence
Silence is better
Because you don’t know the situation I’m facing

See all that I have?
It’s all that I prayed for
It’s everything that I worked for
Mine is mine
That’s what I am
I am what I am
You can take me out of Ndwedwe but you can’t take Ndwedwe out of me (4342)
Vel’ people people (no people mah)
They are always talking ah (hhay ay people)
They defeat their own
They don’t say that even by mistake
They just say that it’s raining on the house
of People
Silence is better than silence
Silence is better
Because you don’t know the situation I’m facing
of People
Silence is better than silence
Silence is better
Because you don’t know the situation I’m facing

We are living a life with analysts
They are not hypocrites
This story is not funny
Mawenzokuhle (cut your mouth)
But the spots? (spots are seen all the time)
This story is not funny
I became a laughing stock
Insambatheka is this one (that one)
You polluted the world
Usfumbu was shaking

of People
Silence is better than silence
Silence is better
Because you don’t know the situation I’m facing
of People
Silence is better than silence
Silence is better
Because you don’t know the situation I’m facing