Nomfundo Moh – Nanini Lyrics

Nomfundo Moh Nanini Lyrics (feat. Simmy)

Sithandwa sam
Ngifuna wena (Lovie wami)
Eduze kwam (Bamb’ isandla sam)
Zungangishiyi nanini na nanini na
Sithandwa sam
Ngifuna wena (Lovie wami)
Eduze kwam (Bamb’ isandla sami)
Zungangishiyi nanini na nanini na

Akha khona la
Hlal’ ukhululek ukhululek ukhululeke (hlala khona la)
Nhliziyo ilinxiwa lakho
Vel’ unethezeke (bamb’ isandla sami)
Zungangishiyi nanini na nanini na
Akha khona la
Hlal’ ukhululek ukhululek ukhululeke (hlala khona la)
Nhliziyo ilinxiwa lakho
Vel’ unethezeke (bamb’ isandla sami)
Zungangishiyi nanini na nanini na

Ngibon’ umhlab’ umile
Mawngekho ang’ncumile
Ngawe ngjabulile
Nedlozi livumile
Mina ngizobekezela bekezela
Indlela inameva kepha sizophumelela
Kuwe ngzothembeka
Asisekh’ isizathu sokbuyel’ emva

Sithandwa sam
Ngifuna wena (Lovie wami)
Eduze kwam (Bamb’ isandla sam)
Zungangishiyi nanini na nanini na
Sithandwa sam
Ngifuna wena (Lovie wami)
Eduze kwam (Bamb’ isandla sami)
Zungangishiyi nanini na nanini na

Akha khona la
Hlal’ ukhululek ukhululek ukhululeke (hlala khona la)
Nhliziyo ilinxiwa lakho
Vel’ unethezeke (bamb’ isandla sami)
Zungangishiyi nanini na nanini na
Akha khona la
Hlal’ ukhululek ukhululek ukhululeke (hlala khona la)
Nhliziyo ilinxiwa lakho
Vel’ unethezeke (bamb’ isandla sami)
Zungangishiyi nanini na nanini na
Nom’ ingqondo ingaphika
Ngoba kuningi kwenzekile
Kodwa inhliziyo yona eyakho
Oh nedlozi livumile
Bengicela wen’ ubekezel ubekezele (ooh)
Nendlela inameva kepha sizophumelela
Kuwe ngzothembeka
Asisekh’ isizathu sokbuyel’ emva

Sithandwa sam
Ngifuna wena (Lovie wami)
Eduze kwam (Bamb’ isandla sam)
Zungangishiyi nanini na nanini na
Sithandwa sam
Ngifuna wena (Lovie wami)
Eduze kwam (Bamb’ isandla sami)
Zungangishiyi nanini na nanini na

Akha khona la
Hlal’ ukhululek ukhululek ukhululeke (hlala khona la)
Nhliziyo ilinxiwa lakho
Vel’ unethezeke (bamb’ isandla sami)
Zungangishiyi nanini na nanini na
Akha khona la
Hlal’ ukhululek ukhululek ukhululeke (hlala khona la)
Nhliziyo ilinxiwa lakho
Vel’ unethezeke (bamb’ isandla sami)
Zungangishiyi nanini na nanini na

Nomfundo Moh Nanini Lyrics English Translation

My love
I want you (my Lovie)
Next to me (Hold my hand)
Don’t ever leave me
My love
I want you (my Lovie)
Next to me (Hold my hand)
Don’t ever leave me

He built here
Stay safe, stay safe, stay safe (stay here)
The heart is your ruin
Well relax (hold my hand)
Don’t ever leave me
He built here
Stay safe, stay safe, stay safe (stay here)
The heart is your ruin
Well relax (hold my hand)
Don’t ever leave me

I saw the world stand still
There is no one who is not smiling
I am happy for you
And the ancestor agreed
I will be patient and patient
The road is thorny but we will succeed
I will be faithful to you
There is no reason to go back

My love
I want you (my Lovie)
Next to me (Hold my hand)
Don’t ever leave me
My love
I want you (my Lovie)
Next to me (Hold my hand)
Don’t ever leave me

He built here
Stay safe, stay safe, stay safe (stay here)
The heart is your ruin
Well relax (hold my hand)
Don’t ever leave me
He built here
Stay safe, stay safe, stay safe (stay here)
The heart is your ruin
Well relax (hold my hand)
Don’t ever leave me
Even the mind can deny it
Because a lot has happened
But the heart is yours
Oh, and the fairy agreed
I was begging you, be patient, be patient (ooh)
The road is thorny but we will succeed
I will be faithful to you
There is no reason to go back

My love
I want you (my Lovie)
Next to me (Hold my hand)
Don’t ever leave me
My love
I want you (my Lovie)
Next to me (Hold my hand)
Don’t ever leave me

He built here
Stay safe, stay safe, stay safe (stay here)
The heart is your ruin
Well relax (hold my hand)
Don’t ever leave me
He built here
Stay safe, stay safe, stay safe (stay here)
The heart is your ruin
Well relax (hold my hand)
Don’t ever leave me