Nomfundo Moh – Muntu Wasemzini Lyrics

Nomfundo Moh Muntu Wasemzini Lyrics

Wemuntu wasemzini
Ngiyabong’ ukwenzil’ ukthembeka kimi
Ngizwa nithi
Nizomlanda umakoti wenu
Wemuntu wasemzini
Ngiyabong’ ukwenzil’ ukthembeka kimi
Ngizwa nithi
Nizomlanda umakoti wenu
(Yeah hi) woza woza woza woza bo
(Yeah hi) sengifuna ngokufisa ngikubone baba wekhaya
(Yeah hi) woza woza woza woza bo
(Yeah hi) sengifuna ngokufisa ngikubone baba wekhaya

Bafikil’ abakhongi
Kuhlangenwe ngam awboni (awboni)
Bezocel’ isihlob’ esihle kithi koMavela
Bengivele ngamaFastela
Ngilokhu ngshona le ngitatazela
Wangshela kwaba njalo
Ubhuti indaba yakhe waymela (waymela mela)
Ngibonani ngamehlo ami ngibonani?
Ngyaphuphani na? Ngyaphuphani? (ngabe ngyaphupha yeah)
Kukhona nam obon’ unkosikazi kimi
Unesifiso sokuth ngyovus’ umuzi wakini
Ngze ngazizwa ngimkhulu
Ngazizwa ngiwmuntu
Ngyabonga kakhulu

Wemuntu wasemzini
Ngiyabong’ ukwenzil’ ukthembeka kimi
Ngizwa nithi
Nizomlanda umakoti wenu
Wemuntu wasemzini
Ngiyabong’ ukwenzil’ ukthembeka kimi
Ngizwa nithi
Nizomlanda umakoti wenu
(Yeah hi) woza woza woza woza bo
(Yeah hi) sengifuna ngokufisa ngikubone baba wekhaya
(Yeah hi) woza woza woza woza bo
(Yeah hi) sengifuna ngokufisa ngikubone baba wekhaya

Injabulo is sky high
Ubhut uykhiphe zonke
Nam angaz
Kodw’ umshado ngath usondele
Ngyambon’ umama
Ngyambon’ ubaba
Bona bajabule
Ngyambon’ ubaba
Esengbambe kwakungiqinisa ngengalo
Ngyambon’ umama esengiyalisisa ngalolu hambo
Uzuyphathe kahle mtanami
Uhloniph’ emzini mtanami
Umendo ke kawthunyelwa gundane
Noma kunzima ngicel’ uybambe ziqine
Uzuyphathe kahle mtanami
Uhloniph’ emzini mtanami
Umendo ke kawthunyelwa gundane
Noma kunzima ngicel’ uybambe ziqine eeh

Wemuntu wasemzini
Ngiyabong’ ukwenzil’ ukthembeka kimi
Ngizwa nithi
Nizomlanda umakoti wenu
Wemuntu wasemzini
Ngiyabong’ ukwenzil’ ukthembeka kimi
Ngizwa nithi
Nizomlanda umakoti wenu
(Yeah hi) woza woza woza woza bo
(Yeah hi) sengifuna ngokufisa ngikubone baba wekhaya
(Yeah hi) woza woza woza woza bo
(Yeah hi) sengifuna ngokufisa ngikubone baba wekhaya

Nomfundo Moh Muntu Wasemzini Lyrics English Translation

Of a foreigner
I appreciate you being honest with me
I hear you
You will fetch your bride
Of a foreigner
I appreciate you being honest with me
I hear you
You will fetch your bride
(Yeah hi) come, come, come, come
(Yeah hi) I want desperately to see you, father of the house
(Yeah hi) come, come, come, come
(Yeah hi) I want desperately to see you, father of the house

The suitors came
It was met by me you don’t see (you don’t see)
They will ask for a good gift from us at Mavela
I was from Fastela
I keep dying and panicking
And so it was
Brother, his story was represented (represented, represented)
What do I see with my eyes?
What am I dreaming about? What am I dreaming about? (I was dreaming yeah)
There is also a wife for me
You want to wake up your home
I felt great
I felt human
Thank you very much

Of a foreigner
I appreciate you being honest with me
I hear you
You will fetch your bride
Of a foreigner
I appreciate you being honest with me
I hear you
You will fetch your bride
(Yeah hi) come, come, come, come
(Yeah hi) I want desperately to see you, father of the house
(Yeah hi) come, come, come, come
(Yeah hi) I want desperately to see you, father of the house

Happiness is sky high
Brother took them all out
I don’t know either
But the wedding is near
I saw my mother
I saw my father
They are happy
I saw my father
He held me tightly with his arm
I can see my mother telling me about this trip
You will do well my child
He is honorable in the house, my son
The road was then sent to the mouse
Even if it’s hard, please hold on tight
You will do well my child
He is honorable in the house, my son
The road was then sent to the mouse
Even if it’s hard, I’m asking you to hold on tight

Of a foreigner
I appreciate you being honest with me
I hear you
You will fetch your bride
Of a foreigner
I appreciate you being honest with me
I hear you
You will fetch your bride
(Yeah hi) come, come, come, come
(Yeah hi) I want desperately to see you, father of the house
(Yeah hi) come, come, come, come
(Yeah hi) I want desperately to see you, father of the house