Nomfundo Moh – Izibusiso Lyrics

Nomfundo Moh – Izibusiso Lyrics

Baba mawbusisa mina namhlanje
Ngyacela ngomusa nentobeko
Cel’ ungakhohlw’ umngan wam
Cel’ ungalibal’ umakhelwane wami
Kwakhon’ ukvuka kwami namhlanje
Hhay ngoba ngingcono
Cel’ ukhumbul’ umnden wami
Cel’ ukhumbul’ abazali bami

Ngeliny’ ilanga ngahlangana nekhehl’ eselthe ukukhul imnyaka
Lathi “zwana mtanami ngimdala eey, Eeh mtanami ngimdala (ngiyntshebe)”
Zwana ngami ngimdala eey, Eeh mtanami ngimdala
Emhlabeni kyaphiliswana
Akho qili laykhoth emhlane
Amagagasi awalingani
Mawnced omunye kuwe kukhul ubhlakani
Uklul isandla knobusiso phakathi
Ngoba two, two is better than one
Yebo bathi kubamb ezingelayo
Kodwa nesandla esphayo sibusisiwe kunaleso esamukelayo
Masibambane

Baba mawbusisa mina namhlanje
Ngyacela ngomusa nentobeko
Cel’ ungakhohlw’ umngan wam
Cel’ ungalibal’ umakhelwane wami
Kwakhon’ ukvuka kwami namhlanje
Hhay ngoba ngingcono
Cel’ ukhumbul’ umnden wami
Cel’ ukhumbul’ abazali bami