Nobuhle – Izinkanyezi Lyrics

Nobuhle Izinkanyezi Lyrics

Uuu uuu uu ohh
Izinkanyezi
Zinkanyezi
NamaZulu ayavuleka
Siwelele Siwelele Siwelele
Ngaphesheya

Izinkanyezi
Zinkanyezi
NamaZulu ayavuleka
Siwelele Siwelele Siwelele
Ngaphesheya

Mmm
Kutheni ungaboni na?
Kutheni ungaboni na ?
Kudala sizama
Kudala Siphusha ma
Kutheni ungaboni na ?
Kutheni ungaboni na ?
Kudala sizama
Kudala Siphusha ma

Iyee
Kutheni ungaboni na?
Kutheni ungaboni na ?
Kudala sizama
Kudala Siphusha ma
Iyee
Kutheni ungaboni na?
Kutheni ungaboni na ?
Kudala siphusha
Kudala sizama ma

Izinkanyezi
Zinkanyezi
NamaZulu ayavuleka
Siwelele Siwelele Siwelele
Ngaphesheya

Ngamany’amalanga
Ngiyazingabaza konke
Engiyikho
Ngamany’amalanga ngifun’ukuyeka
Ngibuyel’Ekhaya

Uyangizwa?
Ngamany’amalanga
Ngiyazingabaza konke
Engiyikho
Uyandiva na?
Ngamany’amalanga (Ngamany’amalanga)
ngifun’ukuyeka
Ngibuyel’Ekhaya

Ngakhoke
Izinkanyezi (wuuu )
Zinkanyezi
NamaZulu ayavuleka (ayavuleka)
Siwelele Siwelele Siwelele
Ngaphesheya

Ohhh
Izinkanyezi (zinkanyezi)
Zinkanyezi
NamaZulu ayavuleka (uuu)
Siwelele Siwelele Siwelele
gaphesheya
(Ngaphesheya)