Ndlovu Youth Choir – We Baba Omncane Lyrics

[Ndlovu Youth Choir – We Baba Omncane Lyrics]

We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?

We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (We baba, we baba)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (We baba, we baba)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?(Ao, ao, ao, we baba)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (We baba, we baba)

We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)

Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho, ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho, ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho, ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho, ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho, ngek’ uz’ ulunge mntanam’)

RELATED POST:   Ndlovu Youth Choir – Vincent Lyrics

Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Ngathi ngek’ kulunge mntanam’)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Ngathi ngek’ kulunge we mntanam’ bo)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Ngathi ngek’ kulunge we)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Hloniph’ abazali)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Ngathi ngek’ ku…)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Ngathi ngek’ ku…)