Ndlovu Youth Choir – Not Yet Uhuru Lyrics

[Ndlovu Youth Choir – Not Yet Uhuru Lyrics]

Welele wamamama, wewama mama
Woye hoho hoho woma mama
Welele wama mama, wewama mama

Mhlaba wakithi bo (Mhlaba wakithi bo)
Usemi ndawonye (Usemi ndawonye)
Akukho mehluko kulelizwe
Qhawul’ amakhamandela (Qhawul’ amakhamandela)

Mhlaba wakithi bo (Mhlaba wakithi bo)
Usemi ndawonye (Usemi ndawonye)
Akukho mehluko kulelizwe
Qhawul’ amakhamandela (Qhawul’ amakhamandela)

Ah thin’asina voti (thin’asina voti)
Silal’emikhukhwini (Silal’emikhukhwini)
Akukhi mehluko kulelizwe
Qhawul’amakhamandela (Qhawul’amakhamandela)

Ah thin’asina voti (thin’asina voti)
Silal’emikhukhwini (Silal’emikhukhwini)
Akukhi mehluko kulelizwe
Qhawul’amakhamandela (Qhawul’amakhamandela)

Bakhona abany’abakithi
Abasibona sesikhululekile (sesikhululekile)
Kodwa umshosha phansi
Uthi not yet uhuru (Not yet uhuru)

Bakhona abany’abakithi
Abasibona sesikhululekile (sesikhululekile)
Kodwa umshosha phansi
Uthi not yet uhuru (Not yet uhuru)

Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Hhayi Not yet uhuru (Not yet uhuru)

Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Hhayi Not yet uhuru (Not yet uhuru)

We! sizwe sakithi
We! qaphelani lungani
Isintu sithi (isintu bo!)
Isintu sakudala (Isintu sakudala)
Ilifa lezithutha (lezithutha bo)
Lidliwa ngabahlakaniphileyo
Ilifa lezithutha (lezithutha bo)
Lidliwa ngabahlakaniphileyo

We! sizwe sakithi
We! qaphelani lungani
Isintu sithi
Isintu sakudala
Ilifa lezithutha (lezithutha bo)
Lidliwa ngabahlakaniphileyo
Ilifa lezithutha (lezithutha bo)
Lidliwa ngabahlakaniphileyo

Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Hhayi Not yet uhuru (Not yet uhuru)

Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Hhayi Not yet uhuru (Not yet uhuru)

RELATED POST:   Ndlovu Youth Choir – Man In The Mirror Lyrics

Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Hhayi Not yet uhuru (Not yet uhuru)