Nana Atta – Outro (Impi) Lyrics

Outro (Impi) Lyrics By Nana Atta

Hloman’izibhamu
Hlomani nemikhonto
Ngoba yimpi
Silwel’amaphuph’ethu

Ooh oh uhmm oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm

Hloman’izibhamu
Hlomani nemikhonto
Ngoba yimpi
Silwel’amaphuph’ethu

Ooh oh uhmm oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm

Ngoba yimpi oh yimpi lena mama uh
Ngoba yimpi ngoba yimpi lena ma
Oh yimpi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm
oh impi uhmm uh ooh oh uhm