Mr JazziQ – Ningalali Emakhaya Lyrics

Mr JazziQ Ningalali Emakhaya Lyrics (feat. Zan’Ten & Ta Skippa)

Kanti why ningalal’emakhaya
Kanti why ningalal’emakhaya
Kanti why ningalal’emakhaya
Kanti why ningalal’emakhaya

Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya

Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya

Kanti why ningalal’emakhaya (Emakhaya emakhaya)
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Emakhaya emakhaya
Kanti why ningalal’emakhaya (Emakhaya emakhaya)

Kanti why ningalal’emakhaya
Kanti why ningalal’emakhaya
Kanti why ningalal’emakhaya
Kanti why ningalal’emakhaya
Kanti why ningalal’emakhaya
Kanti why ningalal’emakhaya
Kanti why ningalal’emakhaya

Mr JazziQ Ningalali Emakhaya Lyrics English Translation

And why can’t you stay at home?
And why can’t you stay at home?
And why can’t you stay at home?
And why can’t you stay at home?

In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes

In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes

And why can’t you live at home (At home in home)
In homes in homes
In homes in homes
In homes in homes
And why can’t you live at home (At home in home)

And why can’t you stay at home?
And why can’t you stay at home?
And why can’t you stay at home?
And why can’t you stay at home?
And why can’t you stay at home?
And why can’t you stay at home?
And why can’t you stay at home?

RELATED POST:   Mr JazziQ, Mellow & Sleazy – 10111 Lyrics