Mafikizolo – 10K Lyrics

Mafikizolo – 10K Lyrics (feat. Sjava)

Uthando lwakho lungshaya
Ten thousani
Ubusuku ne mini ngyafa ngawe
Uthando lwakho lungshaya
Ten thousani
Ubusuku ne mini ngyafa ngawe

Ohh Giya mizwa yami (Giya,Giya)
Kukhala umzwilili enhlizweni
Giya mizwa yami.(giya,giya)
Ohh ngithi giya mizwa yami weee (giya wee)
Giya mizwa yami (giya giya)
Kukhala umzwilili enhlizweni

(Giya we)

Giya mizwa yami. (Giya giya)
Ohh ngithi Giya mizwa yami wee.(Giya,Giya)
Angazi Ngilalephi mangithi ngyachaza
Angazi ngiqalephi mangithi ngyanaba.
Ksukela ekqaleni wena wangi chaza .
Wavele waduka nami (waduka nami) .

Angazi Ngilalephi mangithi ngyachaza
Angazi ngiqalephi mangithi ngyanaba.
Ksukela ekqaleni wena wangi chaza .
Wavele waduka nami (waduka nami)

Uthando lwakho lungshaya
Ten thousani
Ubusuku ne mini ngyafa ngawe
Uthando lwakho lungshaya
Ten thousani
Ubusuku ne mini ngyafa ngawe
Angwabolekanga mehlo
Mina ngazalwa nawo.
Ingakho ngikwazi ukuyibona
Imbali eqhakazile emhlabeni

Angwabolekanga mehlo
Mina ngazalwa nawo.
Ingakho ngikwazi ukuyibona
Imbali eqhakazile emhlabeni

Ngzokutotosa (owami wena)
Ngzok’phatha okweqanda ng’zokutotosa (owami wena)
Uyayitoboza (owami wena)
nhliziy igxuma okwentothoviyane

Hhay lungishaya 10k
Hhay angyazi intw’ enje…
Uthando lwakho dali..hhay lungishaya 10k, mangik’buka dali ngigezamehlo hhay ngik’buka 5k..Queen meets King then the puppy love thing Andre 3k..you special uyi 38 uyintanga yami hhay angiz’shayi ngama 2k
Intw’ engiyithanda ngawe, ukuthi uyazaz’ ufunani, hhay awuhambi nomoya hhayi awududwa ab*ngani..mang’nawe k’gidi nhliziyo, ngicela ningalikhiphi ledliso, zishebo zomfino nombhido, mawungithinta kukhuphuki libido, ngigudl’ oShuku ngi crossi border , ngye Swatini ngyolobola , masezuwshaya k’yogqoz’ imfene hhay umthakath’ uyozonda..maDlamini jama kaSjadu, zizi elimnyama ney’ nkomo zalo, buhl’ obunje buhle bendalo, wha wha wha Sobhuza somhlola..