Lowsheen – Uthando Lwakho Lyrics

Lowsheen – Uthando Lwakho Lyrics ft. Master KG & Basetsana

Uma ngikubona ngiyalibona iqiniso
Iqiniso lothando uthando lwakho
Uma ngikubona ngiyalibona iqiniso
Iqiniso lothando uthando lwakho
Uthando lwakho luhle njenge mbali
Liqakaza njalo umangikubona
Uthando lwakho luhle njenge mbali
Liqakaza njalo uma ngikubona
Uthando lwakho luhle njenge mbali

Liqakaxa njalo umangikubona
Uthando lwakho luhle njembali
Iqakaza njalo imangikubona
Ngicela ubambe, ngicela ungithande
Ung’bonise uthando olukhule njengo lwandle
Ngicela ungibambe ngicela ungithande
Ung’khombis’ uthando olukhulu njengo lwandle

Uthando lwakho luhle njenge mbali
Liqakaza njalo umangikubona
Uthando lwakho luhle njenge mbali
Liqakaza njalo uma ngikubona
Uthando lwakho luhle njenge mbali
Liqakaza njalo umangikubona
Uthando lwakho luhle njenge mbali
Liqakaza njalo uma ngikubona