Konstrakta – In Corpore Sano Lyrics

In Corpore Sano Lyrics By Konstrakta

Onas eroproc ni somrefne snem

Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl?
Koja li je tajna?
Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl?
Koja li je tajna? (Koja li je tajna?)
Mislim da
U pitanju je duboka hidratacija
Kažu da
Na koži i kosi se jasno vidi sve
Recimo, tamni kolutovi oko očiju
Ukazuju na probleme s jetrom
Fleke oko usana, možda uvećana slezina?
Uvećana slezina nije dobra, nije lepa

A umetnica mora biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava
Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava
Biti zdrava, biti zdrava
Biti zdrava moram, moram, moram

Velika je sreća što postoji
Autonomni nervni sistem
Ne moram kontrolisati otkucaje srca
Srce kuca, srce samo kuca
Letnjeg dana, jarke boje
Suknje moje na mom telu, suknje moje, pas i ja
Šetamo nas dvoje, brojimo korake
Suknja ide oko noge moje, mi šetamo i to je sve
I ne mora bolje, srce samo kuca
Dajem poverenje, neka samo kuca
Dajem poverenje, neka kuca, neka dišem
Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja
(Bože zdravlja) Nemam knjižicu

Pa kako da me prate (U ime zdravlja)
Da o meni brinu (U ime zdravlja)
Umetnica je nevidljiva (U ime zdravlja)
Ne vidiš me, to je magija (U ime zdravlja)

Umetnica može biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava
Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava
Biti zdrava, biti zdrava
Biti zdrava, može, može, može

In corpore sano, in corpore sano
In corpore sano, in corpore sano
In corpore sano, in corpore sano
Corpus je sanum i šta ćemo sad?
Mens infirma in corpore sano
Animus tristis in corpore sano
Mens desperata in corpore sano
Mens conterrita in corpore sano
I šta ćemo sad?

RELATED POST:   Kissin' Dynamite – Coming Home Lyrics

In Corpore Sano Lyrics By Konstrakta English Translation

Onas eroproc ni somrefne snem

What is the secret of healthy hair Megan Markle?
What’s the secret?
What is the secret of healthy hair Megan Markle?
What’s the secret? (What’s the secret?)
I think
It is about deep hydration
They say yes
Everything is clearly visible on the skin and hair
For example, dark circles around the eyes
They indicate liver problems
Stains around the lips, maybe an enlarged spleen?
An enlarged spleen is not good, it is not beautiful

And the artist must be healthy

Be healthy, be healthy
To be healthy, to be-to-be-to-be healthy
Be healthy, be healthy
I have to be healthy, I have to, I have to

It is a great happiness that it exists
Autonomic nervous system
I don’t have to control my heart rate
The heart beats, the heart just beats
On a summer day, bright colors
My skirts on my body, my skirts, the dog and me
The two of us walk, count the steps
The skirt goes around my leg, we walk and that’s it
And it doesn’t have to be better, the heart just beats
I give confidence, let him just knock
I give confidence, let it knock, let it breathe
God of health, God of health, God of health
(Good health) I don’t have a booklet

So how to follow me (In the name of health)
To take care of me (In the name of health)
The artist is invisible (In the name of health)
You don’t see me, it’s magic (In the name of health)

RELATED POST:   Khaid – BAD MAN Lyrics

An artist can be healthy

Be healthy, be healthy
To be healthy, to be-to-be-to-be healthy
Be healthy, be healthy
Be healthy, can, can, can

In corpore sano, in corpore sano
In corpore sano, in corpore sano
In corpore sano, in corpore sano
Corpus is sanum and what do we do now?
I have to go to the bathroom
Animus tristis in corpore sano
I was expecting nothing in the body
I have a lot of fun
And what now?