Kinny Zimmer – Benz-Dealer Lyrics

Kinny Zimmer Benz-Dealer Lyrics (feat. Quebonafide, Forxst)

Wiem na czym tu życie spełza
Umiem uczyć się na błędach
Czytam gdzieś, że Que się przećpał
Dzwoni do mnie dealer Benza

I w moich kontaktach to jedyny dealer
Oznaczony gwiazdką, nie goni pod klatką
Choć dla mnie najlepiej wyposażył linię
Przebyłem tę drogę przez wille i squoty
Tu luksus wyleczy Cię z każdych kompleksów
A pieniądz tu działa jak silny narkotyk
Bo każdy tu chce tylko jego i seksu

Mój Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer

Wiem na czym tu życie spełza
Umiem uczyć się na błędach
Czytam gdzieś, że Que się przećpał
Dzwoni do mnie dealer…

Co dzień żyję pośród gwiazd
Usta bolą mnie od kłamstw
Znów nie mogę się stąd, kurwa, ruszyć
A mam kluczyk do każdego z aut
Lecz to niemożliwe jak pusta Warszawa
Dziewczyny tu grają jak Julia Wieniawa
I zapominają o swoich chłopakach
Bo my w alufelgach, a oni w kołpakach
Se wsiadam do Benza, ale na prośbę klienta
Ma złoto na zębach, co to za znajoma gęba?
To jest (kanar?)
Nadal mój największy idol to mój dziadek
Umrę młodo, muszę mu zostawić spadek

Mój Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer
Mój Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, mój Benz, Benz-Dealer

Kinny Zimmer Benz-Dealer Lyrics English Translation

I know where life ends here
I can learn from mistakes
I read somewhere that Que got high
A Benz dealer is calling me

And in my contacts he is the only dealer
Starred, does not chase under the cage
Although for me, he best equipped the line
I made this way through villas and squats
Here, luxury will heal you from any complexes
And money works like a strong drug here
Because everyone here just wants him and s*x

RELATED POST:   Kinny Zimmer – Zegarek ze Szwajcarii Lyrics

My Benz-Dealer, my Benz, my Benz-Dealer
Benz-Dealer, my Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, my Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, my Benz, Benz-Dealer

I know where life ends here
I can learn from mistakes
I read somewhere that Que got high
The dealer is calling me …

I live among the stars every day
My mouth aches from lies
I can’t f*cking move from here again
And I have a key for each of the cars
But it is impossible as empty Warsaw
The girls play here like Julia Wieniawa
And they forget about their boyfriends
Because we are wearing alloy wheels and they are wearing hubcaps
Se I get into the Benz, but at the customer’s request
He has gold on his teeth, what is that familiar face?
This is (canary?)
Still my greatest idol is my grandfather
I will die young, I must leave him an inheritance

My Benz-Dealer, my Benz, my Benz-Dealer
Benz-Dealer, my Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, my Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, my Benz, Benz-Dealer
My Benz-Dealer, my Benz, my Benz-Dealer
Benz-Dealer, my Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, my Benz, Benz-Dealer
Benz-Dealer, my Benz, Benz-Dealer