Kelvin Momo – Mjolo Lyrics

Kelvin Momo Mjolo Lyrics (feat. S.O.N & YUMBS)

Kwaze kwabuhlungu
Ezamathando
Eh zaze zabuhlungu

Kunini scula lezi zamathando
Aw mina mina senganele
Kunini scula lezi zamathando
Aw mina mina senganele

Mjolo ngicel’ ungyeke
Senganele
Mjolo ngicel’ ungyeke
Senganele

Mangfik’ ekseni
Mnyang’ uvaliwe
Mangikufonela
Awulubamb’ ucingo
Kodwa yini, ngawe
Wath’ uthanda mina
Kodwa nakh’ awukho
Xesha lihambile
Sengikhala ngedwa
Kodwa yini ngawe
Kunini scula lezi zamathando (Zamathando)
Aw mina mina senganele

Kunini scula lezi zamathando
Aw mina mina senganele
Mjolo ngicel’ ungyeke (Ungyeke)
Senganele (Senganele)

Mjolo ngicel’ ungyeke (Ngicel’ungyeke)
Senganele (Senganele)
Kunini scula lezi zamathando
Aw mina mina senganele
Kunini scula lezi zamathando
Aw mina mina senganele

Mjolo cel’ ungyeke
Senganele
Mjolo cel’ ungyeke
Senganele
Kunini scula lezi zamathando
Aw mina mina senganele

Kunini scula lezi zamathando
Aw mina mina senganele
Mjolo ngicel’ ungyeke
Senganele
Mjolo ngicel’ ungyeke
Senganele

Kelvin Momo Mjolo Lyrics English Translation

It even hurt
Romance
Eh they hurt so much

When scula these lovers
Aw I am not enough
When scula these lovers
Aw I am not enough

Mjolo please stop
Not enough
Mjolo please stop
Not enough

Come on in
The door is locked
Let me call you
You do not pick up the phone
But what, about you
He said he loved me
But you are not
The time is gone
I am crying alone
But what about you
When scula these love (Love)
Aw I am not enough

When scula these lovers
Aw I am not enough
Mjolo please stop (Don’t stop)
Senganele (Senganele)

Mjolo please stop (Please stop)
Senganele (Senganele)
When scula these lovers
Aw I am not enough
When scula these lovers
Aw I am not enough

RELATED POST:   Lira – Feel Good (Gaba Cannal Remix) Lyrics

Mjolo please stop
Not enough
Mjolo please stop
Not enough
When scula these lovers
Aw I am not enough

When scula these lovers
Aw I am not enough
Mjolo please stop
Not enough
Mjolo please stop
Not enough