Kelvin Momo – Kwaziyo Lyrics

Kelvin Momo Kwaziyo Lyrics (feat. Babalwa M, Ch’cco & Cooper SA)

She regrets it
You want to come back
He wants to talk to you
He is waiting for you
He will deliver you
He will deliver you
He will deliver you

I’ve started this one on the lava
But my father did not come
You are ruining my path with him
I don’t know where to start
Aybo malavi utat ‘uyaimosha
This is my way
My heart aches

Aybo malavi
Aybo malavi (Aybo malavi)
Aybo malavi (Aybo malavi)
Without arguing with you, my dear
I know nothing else
Our problems have their problems
But I have nothing more to say
Let me cry out to you
Every day you sleep
I know nothing else

Please do not abandon
You are my shoulder
I know nothing else
I’ve started this one on the lava
But my father did not come
You are ruining my path with him
I don’t know where to start
Aybo malavi utat ‘uyaimosha
This is my way
My heart aches

Aybo malavi
Aybo malavi (Aybo malavi)
Aybo malavi (Aybo malavi)
Without arguing with you, my dear
I do not know
Our problems have their problems
But I have nothing more to say
Let me cry out to you
Every day you sleep
I do not know
Please do not abandon
You are my shoulder
I do not know

She regrets it
You want to come back
He wants to talk to you
He is waiting for you
He will deliver you
He will deliver you
He will deliver you

RELATED POST:   Kelvin Momo – Let It Be Lyrics

Kelvin Momo Kwaziyo Lyrics English Translation

Uyazisola
Ufun’ uk’buya
Ufun’ ukthetha nawe
Ulinde wena
Uzokukhulula
Uzokukhulula
Uzokukhulula

Mina sengiqalele lenso kumalavo
Kodwa yona ayifiki utata
Suyaymosha lendlela yami naye
Suyaymosha angazi kuthi ngiqale phi
Aybo malavi utat’ uyayimosha
Lendlela yami
Inhliziyo yami ibuhlungu

Aybo malavi
Aybo malavi (Aybo malavi)
Aybo malavi (Aybo malavi)
Ngaphandle kokuphikisana nawe, sthandwa sami
Akukh’ okuny’engikwaziyo
Inkinga zethu zinezinkinga zazo
Kodwa akukh’ okuny’ engakusho
Maseku shuba ngikhalela kuwe
Imihla nemihl’ ulal’amalunde
Akukh’ okuny’engikwaziyo

Cela singalahlani
Nguwe ubambo lwami
Akukh’ okuny’engikwaziyo
Mina sengiqalele lenso kumalavo
Kodwa yona ayifiki utata
Suyaymosha lendlela yami naye
Suyaymosha angazi kuthi ngiqale phi
Aybo malavi utat’ uyayimosha
Lendlela yami
Inhliziyo yami ibuhlungu

Aybo malavi
Aybo malavi (Aybo malavi)
Aybo malavi (Aybo malavi)
Ngaphandle kokuphikisana nawe, sthandwa sami
Akukh’ okunyengikwaziyo
Inkinga zethu zinezinkinga zazo
Kodwa akukh’ okuny’ engakusho
Maseku shuba ngikhalela kuwe
Imihla nemihl’ ulal’amalunde
Akukh’ okunyengikwaziyo
Cela singalahlani
Nguwe ubambo lwami
Akukh’ okunyengikwaziyo

Uyazisola
Ufun’ uk’buya
Ufun’ ukthetha nawe
Ulinde wena
Uzokukhulula
Uzokukhulula
Uzokukhulula