Kelvin Momo – Imikhuleko Lyrics

Kelvin Momo Imikhuleko Lyrics (feat. Makhanj)

Kunini sisebenza
Kudala zikhala la
Amathuba ayanyamalala
Asikhoni nokusiza emakhaya

Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo

Thixo onofefe
Simakade
Sonininanini
Sisathandaza
Sithanda wena Mvelinqangi
Nguwe uMvelinqangi
Mvelinqangi, Mvelinqangi

Sithethelele
Indlela sivulele
Amaphupho afezeke
Omama baphile impilo ebuthebelele

Sithethelele
Indlela sivulele
Amaphupho afezeke
Omama baphile impilo ebuthubelele

Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo

Amathuba
Ayanyamalala
Asikhoni
Nokusiza emakhaya

Sithethelele
Indlela sivulele
Amaphupho afezeke
Omama baphile impilo ebuthebelele

Sithethelele
Indlela sivulele
Amaphupho afezeke
Omama baphile impilo ebuthebelele

Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo
Siphila ngedolo

Kelvin Momo Imikhuleko Lyrics English Translation

What time do we work?
It’s been a long time since this
Opportunities disappear
We don’t even have help at home

We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees

God of grace
We have been
How many times?
We are still praying
We love you Mvelinqangi
You are Mvelinqangi
Mvelinqangi, Mvelinqangi

Forgive us
The way is open
Dreams come true
Mothers lived a peaceful life

Forgive us
The way is open
Dreams come true
Mothers lived a long life

We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees

Opportunities
They disappear
We don’t exist
And helping at home

RELATED POST:   Ommy Dimpoz – Birthday Lyrics

Forgive us
The way is open
Dreams come true
Mothers lived a peaceful life

Forgive us
The way is open
Dreams come true
Mothers lived a peaceful life

We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees
We live on our knees