Kabza De Small – Liyangishonela Lyrics

Liyangishonela Lyrics By Kabza De Small (feat. Nobuhle)

Buya, ngoba liyashona
Buya kulezo ntaba
Buyel’ ekhaya
Uyakhumbula, thina besi dlala
Ugcabhayiyane uma inimvula
Nasekhaya basakulindile
Umama usacula lengom’ emnandi
Ubaba usa zulazula kuze kushone ilanga
Nalaph’ owas’ shiya khona thina sisamile
Oh, oh oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Buya, buya liyashona
Buya kulezo ntaba
Buyela ekhaya
Uyakhumbula, thina besi dlala
Ugcabhayiyane uma inimvula
Nasekhaya basakulindile
Umama usacula lengom’ emnandi
Ubaba usa zulazula kuze kushone ilanga
Nalaph’ owas’ shiya khona thina sisamile
Oh yoh, oh yoh
Oh yoh, oh yoh
Oh yoh, oh yoh

Yoh, yoh, yoh, yoh
Yoh, yoh, yoh, yoh
Hayiya hah ah, hayiya hah ah
Hayiya hah ah, (ndivikeleleni)
Hayiya hah ah, (ndivikeleleni)
Hayiya hah ah, (so malume lolo)
Hayiya hah ah
Nanamhla Nkosi (hayiya hah ah)
Thina siyamangala (hayiya hah ah)
Eh uhambile nathi (hayiya hah ah)
Namhla siyamangala (hayiya hah ah)
(Hayiya hah ah)

Simile ngomthandazo (hayiya hah ah)
Besibuka izinkanyezi (hayiya hah ah)
Zona ziyazi okufiswa izinhliziyo (hayiya hah ah)
Noma amandla okwenz’ engekho (hayiya hah ah)
Amandla okwenza engekho (hayiya hah ah)
Kodwa besimile, similе ngomthandazo (hayiya hah ah)
Kulezo ntaba, buya buyela ekhaya (hayiya hah ah)
Kulеzo ntaba, buya buyela ekhaya (hayiya hah ah)
Ndiza, ndiza, ndiza, ndiza
Ndiza, ndiza, ndiza
Ungithat’ ungibeke

(Hayiya hah ah) (hayiya hah ah)
(Hayiya hah ah) (hayiya hah ah)
(Hayiya hah ah) (hayiya hah ah)
Ungithat’ ungibeke (hayiya hah ah)
Ndiza, ndiza, ndiza ndiza (hayiya hah ah)
Ndiza, ndiza (hayiya hah ah)
Besibuka izinkanyezi (hayiya hah ah)
Zona ziyazi okufiswa izinhliziyo (hayiya hah ah)
Amandla besengekho (hayiya hah ah)
Saba umthandazo (hayiya hah ah)
Yingakho ndiza, ndiza, ndiza, ndiza (hayiya hah ah)
Ngoba liya liya liyangishonela
Ngoba liya liya liyangishonela
Ey ey! Liyangishonela mine

RELATED POST:   Kabza De Small – Ingabe Lyrics

Kabza De Small Liyangishonela Lyrics English Translation

Come back, because it’s going down
Come back to those mountains
Go home
You remember, we used to play
It rots when it rains
They are still waiting for you at home
My mother is still singing this beautiful song
Dad is still wandering around until sunset
Even where you left us we are still standing
Oh, oh oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Come back, come back down
Come back to those mountains
Go back home
You remember, we used to play
It rots when it rains
They are still waiting for you at home
My mother is still singing this beautiful song
Dad is still wandering around until sunset
Even where you left us we are still standing
Oh yoh, oh yoh
Oh yoh, oh yoh
Oh yoh, oh yoh

Yoh, yoh, yoh, yoh
Yoh, yoh, yoh, yoh
No hah ah, no hah ah
Hey hah ah, (protect me)
Hey hah ah, (protect me)
Hayi hah ah, (so uncle lolo)
No hah ah
Even today Lord (haiya hah ah)
We are amazed (haiya hah ah)
Eh you went with us (no hah ah)
Today we are amazed (haiya hah ah)
(Haiya hah ah)

We stand in prayer (no hah ah)
We were looking at the stars (haiya hah ah)
They know the desires of the heart (haiya hah ah)
Or do not have the ability to do so (no hah ah)
Non-existent power (no hah ah)
But we were standing, standing in prayer (no hah ah)
In those mountains, go back home (no hah ah)
In those mountains, go back home (no hah ah)
I will, I will, I will, I will
I will, I will, I will
You take me and put me

RELATED POST:   Kabza De Small – Khusela Lyrics

(Hayiya hah ah) (Hayiya hah ah)
(Hayiya hah ah) (Hayiya hah ah)
(Hayiya hah ah) (Hayiya hah ah)
Take me and put me in (no hah ah)
I’ll, I’ll, I’ll come (no hah ah)
I will, I will (no hah ah)
We were looking at the stars (haiya hah ah)
They know the desires of the heart (haiya hah ah)
Power off (no hah ah)
We had a prayer (no hah ah)
That’s why I’m coming, I’m coming, I’m coming, I’m coming (no hah ah)
Because he was dying for me
Because he was dying for me
Hey ey! It’s killing me