Kabza De Small – Ingabe Lyrics

Kabza De Small Ingabe Lyrics (feat. Spartz)

Umthwalo uyasinda Mma
Kunini silila!
Kona vele sizozama
Lizeliyoshana ilanga

Ingabe
Ingabe siyofika na?
Ingabe
Ingabe siyofika na?
Ingabe
Ingabe siyofika na?
Ingabe
Ingabe siyofika na?

Icebo lizovela
Nomakubi wena themba yena
Konavele sizokhala
Kodwa lizophuma ilanga
Aphol’ amanxeba
Aphol’ amanxeba
Ingabe siyofika na?
Ingabe siyofika na?
Ingabe siyofika na?
Ingabe siyofika na?
Ingabe siyofika na?

Ingabe
Ingabe siyofika na?
Ingabe
Ingabe siyofika na?
Ingabe
Ingabe siyofika na?
Ingabe
Ingabe siyofika na?

Kabza De Small Ingabe Lyrics English Translation

Load survives Mma
Anytime mourning!
Then we’ll try
The sun will set

Is it
Will it come?
Is it
Will it come?
Is it
Will it come?
Is it
Will it come?

The plan will appear
Evil you trust him
Konone will cry
But the sun will rise
Heal wounds
Heal wounds
Will it come?
Will it come?
Will it come?
Will it come?
Will it come?

Is it
Will it come?
Is it
Will it come?
Is it
Will it come?
Is it
Will it come?