Johnny Bravo – Colou Lyrics
Johnny Bravo – Colou Lyrics

 

Colou Lyrics By Johnny Bravo

Não ta aqui ta lhe dar não ta aqui?
Não ta aqui ta lhe dar não ta aqui?
Não ta aqui ta lhe dar não ta aqui?
Não ta aqui ta lhe dar?
Xe ta lhe dar
Ta mexer
Xe ta mexer
Xe ta lhe

Essa é mais dor de cabeça
É o Bravo
Xé não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui ta mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui ta mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui?

Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou

Vamos la pá
Xé não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui ta mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui ta mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui?

Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou

Anda Pá!
Xé não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui ta mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui ta mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui?

Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou

Vamos lá pa
Xé não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui ta mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui ta mexer
Não ta aqui ta lhe dar
Não ta aqui?

RELATED POST:   Russi Nu Mana Laina Ae Lyrics By Jordan Sandhu

Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Colou
Anda Pá
É o Bravo

 

Colou Lyrics Johnny Bravo