Hotkid – Suliya Lyrics

Hotkid Suliya Lyrics

Suliya was a good girl
Omo jeje
Teba Walo Mosalasi
Ema ban be
She was a prefect oun ati goodness

But Nisi Suliya ti di ***

Suliya ti wo Lasu
Oti di bad girl
Oti di model Naomi Campbell
Don p loma n mu kokin mu cranberry
She don dey follow suger daddies wey get pot belly

Suliya kan aiye toro kan
Life is bitter aiye koro gan
Gbogbo biss girl aiye toro kan
Life is bitter aiye koro gan

Suliya kan aiye toro kan
Life is bitter aiye koro gan
Gbogbo biss girls aiye toro kan
Life is bitter aiye koro gan

Moni Suliya kan

Suliya ti se lypo
Oti package
Ati 21 years loti savage ofe kami lowo ko ose bandage
Gbogbo furo loti baje loti damage

As a bad guy emi gan fe sha
Emi gan La emi gan fe ka
As a bad guy emi gan fe sha
Emi gan fela emi gan fe ka

Suliya ti wo Lasu
Oti di bad girl
Oti di model, Naomi Campbell
Don p loma n mu kokin mu cranberry
She don dey follow suger daddies wey get pot belly

Suliya kan aiye toro kan
Life is bitter aiye koro gan
Gbogbo biss girls aiye toro kan
Life is bitter aiye koro gan

Suliya kan aiye toro kan
Life is bitter aiye koro gan
Gbogbo biss girls aiye toro kan
Life is bitter aiye koro gan

Moni Suliya kan

Emi gan fe sha
Emi gan La emi gan fe ka
As a bad guy emi gan fe sha
Emi gan fela emi gan fe ka

RELATED POST:   Hotkid – Star Lyrics

As a bad guy emi gan fe sha
Emi gan fela emi gan fe ka
Emi gan fe sha
Emi gan fela emi gan fe ka