General Pype – Clear Road Lyrics

Clear Road Lyrics By General Pype

ASO ala ni mowe
ASO ala ni mowo
ASO ala ni mowe
ASO ala ni mowo
Pre chorus:
Ise aje Lo somo nu bioko
Owo loso omo nu si igboro
Asure kete kin Koja ile o
Arin gbere kin sun sona

Clear road , clear road for me
Clear road , clear road for me
Clear road , clear road for me

Mo ni when the Gbedu start
Dem go realize
Mi o ni yawo fi se
Mi o ni kawono
On a friendly
We be flexing
Lorititi
Ninu Bentley
Zero jonzing
Sapa don flee
Kama chilling
Mama Pype I’m coming
Zero ego o
Ise aje Lo somo nu bioko
Owo loso omo nu si igboro
Asure kete kin Koja ile o
Arin gbere kin sun sona

Clear road , clear road for me
Clear road , clear road for me
Clear road , clear road for me

And I’m a moving train
Nobody Dey my lane
Nobody block my way
Nobody touch my game o
On a friendly
We be flexing
Lorititi
Ninu Bentley
Zero jonzing
Sapa don flee
Kama chilling
Mama Pype I’m coming
Zero ego o
Ise aje Lo somo nu bioko
Owo loso omo nu si igboro
Asure kete kin Koja ile o
Arin gbere kin sun sona

Clear road , clear road for me
Clear road , clear road for me
Clear road , clear road for me
Outro
Ile ti mo wo odi ile owo
Ona ti mo rin odi ona ola
Apoti ti mo fi joko odi ohun akunle bo
Eeeeesuaaaa!