Focalistic – Nka Mo Dira Lyrics

Focalistic Nka Mo Dira Lyrics (feat. Herc Cut The Lights)

Mmh, yeah
Yah, yah, yah, yah
Eish, haha
Eish, wa mfrostana mara
Wa e catch

Eish, ai o pakile nkare ba o kopile maan
Hai, o pila okare ba o bopile maan
Nna nka betha di-heist for two-piece ya hao
Nna nka betha di-heist for two-piece ya hao

Nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Ene nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Ene nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira

Le spiël sa o bona hore o pila
Hips don’t lie o Shakira
I’m in love with every single feature
Le he o ka drop-a pina ko e stream-a

O na le 6 feet ya figure
Okare nka o spin-a
O need-a public speaker
O e tshabe mchipa
Banyana ba gym-a, ba gym-ela majita

Ai o pakile nkare ba o kopile maan
Hai o pila okare ba o bopile maan
Nna nka betha di-heist for two-piece ya hao
Nna nka betha di-heist for two-piece ya hao

Nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Ene nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Ene nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira

RELATED POST:   Skrillex – Xena Lyrics English Translation

Intsha la, for peace ya hao
Eish, ho chenchitse bang-feel-a now
Yoh, ne ke s’na number, bahana ka number
Ka betha number
Nou ba lla ka nna
Eh Maradonna
It’s not a race
It’s Maradonna
Bolaya ka pace
Monna o kae
A sa reke Ace
(Ko mo shiyanisa, mo shiyanisa) Ko mo shiyanisa lebala

Nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Ene nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Ene nka mo dira, nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira
Nka mo dira, nka mo dira

(Ko mo shiyanisa, mo shiyanisa, mo shiyanisa lebala)
Ko mo shiyanisa, mo shiyanisa, mo shiyanisa lebala
(Ko mo shiyanisa, mo shiyanisa, mo shiyanisa lebala)
(Ko mo shiyanisa, mo shiyanisa, mo shiyanisa lebala)
Ko mo shiyanisa, mo shiyanisa, mo shiyanisa lebala
Ko mo shiyanisa, mo shiyanisa, mo shiyanisa lebala

Focalistic Nka Mo Dira Lyrics English Translation

Mmh, yeah
Go, go, go, go
Eish, haha
Eish, you’re frozen
You catch it

Eish, ai you proved like they asked you maan
Hai, you pila like they created maan
I can beat heists for your two-piece
I can beat heists for your two-piece

I can do him, I can do him, I can do him
I can do him, I can do him
I can do it, I can do it, I can do it
I can do him, I can do him
I can do him, I can do him, I can do him
I can do him, I can do him
I can do it, I can do it, I can do it
I can do him, I can do him
I can do him, I can do him

RELATED POST:   Lil Yachty – drive ME crazy! Lyrics

And spiël sa you see that you pila
Hips don’t lie or Shakira
I’m in love with every single feature
Even if you drop a song to stream it

He has 6 feet of figure
Like I can spin you
O need-a public speaker
Fear it mchipa
The girls gym, they gym the guys

Ai you packed like they asked for maan
Hai you pile like they created maan
I can beat heists for your two-piece
I can beat heists for your two-piece

I can do him, I can do him, I can do him
I can do him, I can do him
I can do it, I can do it, I can do it
I can do him, I can do him
I can do him, I can do him, I can do him
I can do him, I can do him
I can do it, I can do it, I can do it
I can do him, I can do him
I can do him, I can do him

Take it out, for your peace
Eish, it’s changed bang-feel-a now
Yoh, I didn’t have a number, guys with a number
I hit the number
Now they’re crying about me
Oh Maradonna
It’s not a race
It’s Maradonna
Kill at a pace
Where is the man?
Not buying Ace
(It’s shit, shit) It’s shit the ball

I can do him, I can do him, I can do him
I can do him, I can do him
I can do it, I can do it, I can do it
I can do him, I can do him
I can do him, I can do him, I can do him
I can do him, I can do him
I can do it, I can do it, I can do it
I can do him, I can do him
I can do him, I can do him

RELATED POST:   Fave – S.M.K Lyrics

(It’s shit, shit, shit forget)
It’s shit, shit, shit the field
(It’s shit, shit, shit forget)
(It’s shit, shit, shit forget)
It’s shit, shit, shit the field
It’s shit, shit, shit the field