DJ Stokie – Masithokoze Lyrics

DJ Stokie Masithokoze Lyrics, Eemoh Masithokoze Lyrics

NgakuThanda ndiqhala ukukwazi
Manje uthwele usana lwami
Masake ikhaya sibemnandi
Ngifuna ukuba ngu’Sibali

Ndakuthanda ndiqhala ukwazi
Manje uthwele usana lwami
Masake ikhaya sibemnandi
Ngifuna ukuba ngu’Sibali

Masi’Thokoze (masi’thokoze)
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masi’Thokoze (masi’thokoze)
Mina nawe siqeda iminyaka
Masi’Thokoze (masi’thokoze)
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masi’Thokoze (masi’thokoze)
Mina nawe siqeda iminyaka

NgakuThanda ndiqhala ukukwazi
Manje uthwele usana lwami
Masake ikhaya sibemnandi
Ngifuna ukuba ngu’Sibali

NgakuThanda ndiqhala ukukwazi
Manje uthwele usana lwami
Masake ikhaya sibemnandi
Ngifuna ukuba ngu’Sibali

Masi’Thokoze (asi’thokoze)
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masi’’Thokoze (asi’thokoze)
Mina nawe siqeda iminyaka
Masi’Thokoze (asi’thokoze)
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masi’Thokoze (asi’thokoze)
Mina nawe siqeda iminyaka

DJ Stokie Masithokoze Lyrics English Translation

I loved you when I first got to know you
Now you are carrying my baby
Let’s have a nice home
I want to be Sibali

I fell in love with you when I first knew you
Now you are carrying my baby
Let’s have a nice home
I want to be Sibali

Masi’Thokoze (let’s be happy)
Because you and I are coming of age
Masi’Thokoze (let’s be happy)
You and I are coming of age
Masi’Thokoze (let’s be happy)
Because you and I are coming of age
Masi’Thokoze (let’s be happy)
You and I are coming of age

I loved you when I first got to know you
Now you are carrying my baby
Let’s have a nice home
I want to be Sibali

I loved you when I first got to know you
Now you are carrying my baby
Let’s have a nice home
I want to be Sibali

Masi’Thokoze (let’s rejoice)
Because you and I are coming of age
Let’s rejoice
You and I are coming of age
Masi’Thokoze (let’s rejoice)
Because you and I are coming of age
Masi’Thokoze (let’s rejoice)
You and I are coming of age