DBN Gogo – JIKA Lyrics

DBN Gogo JIKA Lyrics (feat. Nvcho, Reed & Stixx), DBN Gogo & 2woshort JIKA Lyrics

Ah Reed, ah Stixx, ah Sway, asambeni bef’wethu

(Eh nana maan, yeh wena, eish)
(Eh ngithi k’zojik’ izinto)
(Ithini, ayi, mamelani, yeh wena) Ithini

Eish, eh ngithi manje ngiskeem amajita
Acavil’, angahlin’, ajulile nge-metre, ngempilo
Eh ngithi z’yojik’ izinto, ah jik’ izinto, ngithi z’yojik’ izinto
Yeh wena

Eish, eh ngithi manje ngiskeem amajita
Acavil’, angahlin’, ajulile nge-metre, ngempilo
Eh ngithi z’yojik’ izinto, ah jik’ izinto, ngithi z’yojik’ izinto
Yeh wena

Mina ngithi z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto maan, z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto, ngithi z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto maan, z’yojik’ izinto
Yeh wena, ngithi z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto maan, z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto, ngithi z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto maan, z’yojik’ izinto

Yeh wena, ngithi z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto maan, z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto, ngithi z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto maan, z’yojik’ izinto
Yeh wena, ngithi z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto maan, z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto, ngithi z’yojik’ izinto
Ah jik’ izinto maan, z’yojik’ izinto

Eh ngithi zajik’ izinto
S’phakethele nzima sengakhil’ emzini
Ama-neighbour umzizizi
Jik’ eMaZulwini
Ziph’ insalamzimba, sekunzikinziki
Z’phushel’ amazimb
Ngisho bonke laba bezimbi
Z’khiphela thina ngizabalazil’ ebunzimeni
Bangizibile ngiziyenzile zivuleke
Bheka nenzondo bazoze bazile bazive

Tshintsh’ i-life, uphile mnandi
Umam’ ekhaya ahlale sharp
Ngenxa ya-
Umakhelwane anak’ indaba zakh’ aphum’ ekhaya
Angazodlala nathi

Noma beminya ngizo-win base bakhathale
Phum’ enhlizweni ngisokolile kodwa ngifundile
Ngizidalile ngidlulile sengikhulile
Ngeke ng’phile, ngeke ng’lile futhi ngeke ng’phike

(Eh nana maan)

RELATED POST:   T.I BLAZE – Oba Lyrics

Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)

Zizojik’ izinto s’bon’ umhlaba wonke
Jabulel’ umama nabangani bonke
Jika, jika, jika mpilo yam

Zizojik’ izinto s’bon’ umhlaba wonke
Jabulel’ umama nabangani bonke
Jika, jika, jika mpilo yam

Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)

Ayi mina ngatshel’ uMa ngisayophand’ impil’ emnandi eJozi (EJoz, eJoz)
Ngatshel’ uMa ukuthi umculo wam uzohamb’ eJozi (EJoz, eJoz)
Angisho ngifun’ ukuz’bona ngiseNational
Ngiz’bone ngifana nabany’ abantwana
Ngiz’bone ngibek’ i-plate ejardini
Ngiz’bone ngenzel’ uMa nabantwana basekhaya
Ah ngithi ngatshel’ uMa ngisayophand’ impil’ emnandi eJozi (EJoz, eJoz)
Awu ngiphandel’ abantwana basekhaya

Awu yizo lezi mama
Ngiyenz’ is’thembiso kuwe
Ngizobuya mang’buya sizophil’ impilo emnandi

Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)

Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)
Jika, jika (K’jik’ izinto)

DBN Gogo JIKA Lyrics English Translation

Ah Reed, ah Stixx, ah Sway, let’s join our brothers

(Eh nana maan, yeh you, eish)
(Eh I say things will turn around)
(What is it, no, listen, oh you) What is it

Eish, eh I say now I’m skeem jitters
Acavil’, agahlin’, deep by meter, by life
Eh I say z’yojik’ things, ah jik’ things, I say z’yojik’ things
Yeh you

Eish, eh I say now I’m skeem jitters
Acavil’, agahlin’, deep by meter, by life
Eh I say z’yojik’ things, ah jik’ things, I say z’yojik’ things
Yeh you

I say z’yojik’ things
Ah jik’ things maan, z’yojik’ things
Ah jik’ things, I say z’yojik’ things
Ah jik’ things maan, z’yojik’ things
Yeh you, I say z’yojik’ things
Ah jik’ things maan, z’yojik’ things
Ah jik’ things, I say z’yojik’ things
Ah jik’ things maan, z’yojik’ things

RELATED POST:   American Authors – Movin' On Lyrics

Yeh you, I say z’yojik’ things
Ah jik’ things maan, z’yojik’ things
Ah jik’ things, I say z’yojik’ things
Ah jik’ things maan, z’yojik’ things
Yeh you, I say z’yojik’ things
Ah jik’ things maan, z’yojik’ things
Ah jik’ things, I say z’yojik’ things
Ah jik’ things maan, z’yojik’ things

Oh, I said things turned around
We have been packing hard since I grew up in the village
Neighbors are annoying
Turn to the Heavens
Zip’ the rest of the body, it has become unstable
Z’pushel’ amazib
I mean all of these were bad
Take it out for us, I’m struggling in difficulty
I boiled them and made them open
Look at the hatred until they come and feel it

Change your life, live happily
My mother stays sharp at home
Because of
The neighbor has his affairs and leaves the house
He will play with us

Even if they are tight, I will win and they will get tired
Out of my heart I have struggled but I have learned
I have created myself and I have grown up
I will not live, I will not cry and I will not deny

(Eh nana maan)

Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)

Things will change for the whole world
Happy mother and all friends
Turn, turn, turn my life

Things will change for the whole world
Happy mother and all friends
Turn, turn, turn my life

Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)

No, I told Ma I’m going to find a good life in Jozi (EJoz, eJoz)
I told Ma that my music will go to Jozi (EJoz, eJoz)
I don’t want to see myself in the National
I saw myself as the other children
I saw myself putting a plate in the garden
I saw myself with Ma and the children at home
Ah, I told Ma I’m going to find a good life in Jozi (EJoz, eJoz)
Well, I’m looking for the children at home

RELATED POST:   Stephen Sanchez – Evangeline Lyrics

Well, these are the mothers
I make a promise to you
I will come back and we will live a good life

Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)

Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)
Turn, turn (K’jik’ things)