David Walters – No One Lyrics

[David Walters – No One Lyrics]

Man pa lé mété’w mal
Man pa lé fann ti tjé
An sav ou sentimental
Mè ou cho kon bondamanjak

Man pa lé kouté pèsonn
Sa ka jijé, badjolé
Ka palé yen ki palé

Man pa lé kouté pèsonn
Sa ka jijé, badjolé
Si ou kouté nou tout mové

I say no one !
Pa lé kouté pèsonn, no one
I say no one !
Pa lé kouté pèsonn, no one

Palé yenki palé
Si ou kouté nous tout mové
Palé yenki palé
Palé yenki palé
Si ou kouté nou tout mové
Palé yenki palé

Man pa lé mété’w mal
Annou pa lité yon kot lot
Annou pa fè ko nou mal
Man plisimé yon a lot

Pa lé kouté pèsonn
Yo tout di nou ka sanm
Dé bay man pa bizwen tann
Man pépé fè dèyè
Pou an ti kou dzèklè
Pa mélé, pa babyè

I say no one !
Pa lé kouté pèsonn, no one
I say no one !
Pa lé kouté pèsonn, no one

Palé yenki palé
Si ou kouté nou tout mové
Palé yenki palé
Palé yenki palé
Si ou kouté nou tout mové
Palé yenki palé
Palé yenki palé
No no no no one
No no no no one pèsonn
No no no no one
No no no no pèsonn
Tou sa man lé sé enme’w

Tou sa man lé sé enme’w
Ek pa ka Jansen ladjè’w