Citizen Deep & El Maestro – Baba Mongameli Lyrics

Baba Mongameli Lyrics By Citizen Deep & El Maestro (feat. ZaneeMusiq)

Ngathi ngiyabona
sesiphumelela sibaningi
Sifund’ iskolo
abanye bethu besebenza imisebenzi
abayithandayo
Siphile impilo esifunayo
Nabant’ esibathandayo
Kungekho okhalayo
Baba mongameli
Why kunga hlangani
Umunt’omnyama woneni
Baba mdali ezulwini
Sikelele emaloction
Ekunzima emhlabeni

Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen

Baba mongameli
Why kunga hlangani
Umunt’omnyama woneni
Baba mdali ezulwini
Sikelele emaloction
Ekunzima emhlabeni
Baba mongameli
Why kunga hlangani
Umunt’omnyama woneni
Baba mdali ezulwini
Sikelele emaloction
Ekunzima emhlabeni

Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen
Mama ye amen