Chris Else – Jy Is My Huis Lyrics

Jy Is My Huis Lyrics By Chris Else

Jy is my huis
Jy is my hart
En ek belowe jou ook dat
Ek elke tree saam jou sal stap
Want jy’s my huis en jy’s my hart

Jy is my huis
Jy is my doel
My vir die eerste keer laat voel
Of ek die donker weg kan spoel
Want jy’s my huis en jy’s my doel

En jou fondasie
Nog sterker as Onse Afrikaner Nasie
Jou hart is die mure wat ek nooit verlaat nie
Want my liefde voel tuis

Jou grond is heilig
En onder jou dak voel ek veraltyd veilig
En daar waar ek graag wil wees is daar waar jy is
Want my liefde voel tuis
Jy is my huis

Jy is my huis
Jy is my taal
Want jou mooi lyf en wat ook al
Ek sal jou vang as jy ooit val
Want jy’s my huis en jy’s my taal

Ja, jy’s my huis gemaak van staal…

En jou fondasie
Nog sterker as Onse Afrikaner Nasie
Jou hart is die mure wat ek nooit verlaat nie
Want my liefde voel tuis

Jou grond is heilig
En onder jou dak voel ek veraltyd veilig
En daar waar ek graag wil wees is daar waar jy is
Want my liefde voel tuis

Jy is my huis…
Jy is my huis…

En jou fondasie
Nog sterker as Onse Afrikaner Nasie
Jou hart is die mure wat ek nooit verlaat nie
Want my liefde voel tuis

Jou grond is heilig
En onder jou dak voel ek veraltyd veilig
En daar waar ek graag wil wees is daar waar jy is
Want my liefde voel tuis
Jy is my huis.

RELATED POST:   Chris Else – As Ek Moet Kies Lyrics

Chris Else – Jy Is My Huis Lyrics English Translation

You are my home
You are my heart
And I promise you that
I will walk with you every step of the way
Because you are my home and you are my heart

You are my home
You are my goal
Makes me feel for the first time
Whether I can wash away the darkness
Because you are my home and you are my purpose

And your foundation
Even stronger than Our Afrikaner Nation
Your heart is the walls I never leave
Because my love feels at home

Your land is holy
And under your roof I always feel safe
And where I want to be is where you are
Because my love feels at home
You are my home

You are my home
You are my language
Because your beautiful body and whatever
I’ll catch you if you ever fall
Because you are my home and you are my language

Yes, you’re my house made of steel …

And your foundation
Even stronger than Our Afrikaner Nation
Your heart is the walls I never leave
Because my love feels at home

Your land is holy
And under your roof I always feel safe
And where I want to be is where you are
Because my love feels at home

You are my home …
You are my home …

And your foundation
Even stronger than Our Afrikaner Nation
Your heart is the walls I never leave
Because my love feels at home

Your land is holy
And under your roof I always feel safe
And where I want to be is where you are
Because my love feels at home
You are my home.