Chris Else – Broer Lyrics

Broer Lyrics By Chris Else

Wat vat dit van ‘n man om die grond te werk
Wat vat dit van ‘n man om sy siel te sterk
Met sy hart op sy mou

Soos die ruk en rol van die trekker gaan
Soos die dae oor en oor in ‘n wentelbaan
Werk sy hande rou

Wat vat dit van ‘n man om geluk te plant
Om te gee aan sy broer met ‘n oop’e hand
En met liefde omvou

Om met bloed en sweat elke saad te saai
En die dag van môre weer die oes te maai
Want die woord bly getrou

Ja, die woord bly getrou
Broer jou lewe maak saak
Gemaak uit die land
Gevorm uit die klei wat deur jou hande gly
Jy staan op jou knee
Gemaak om te gee
Broer jou lewe maak saak

Wat sê dit van ‘n Broer wat ‘n plan kan maak
Wat sê dit van ‘n Broer wat sy man kan staan met sy hart op sy mou

Met geloof so groot soos ‘n mosterd saad
Dat die dag van môre weer die oes gewaar
Rig sy oë na bo
Rig sy oë na bo…

Broer jou lewe maak saak
Gemaak uit die land
Gevorm uit die klei wat deur jou hande gly
Jy staan op jou knee
Gemaak om te gee

Broer jou lewe maak saak
Jou lewe maak saak

Gemaak uit die land
Gevorm uit die klei wat deur jou hande gly
Jy staan op jou knee
Gemaak om te gee
Broer jou lewe maak saak

RELATED POST:   Chris Else – Gesonde Gif Lyrics

H0e sê mens dankie in die oggend
As die son opkom op die horison
En my beker loop oor

Broer jou lewe maak saak
Gemaak uit die land
Gevorm uit die klei wat deur jou hande gly
Jy staan op jou knee
Gemaak om te gee
Broer jou lewe maak saak

Jou lewe maak saak
Gemaak uit die land
Gevorm uit die klei wat deur jou hande gly
Jy staan op jou knee
Gemaak om te gee
Broer jou lewe maak saak

Broer jou lewe maak saak

Chris Else – Broer Lyrics English Translation

What does it take for a man to work the land
What does it take for a man to strengthen his soul?
With his heart on his sleeve

As the jerk and roll of the tractor go
Like the days over and over in orbit
Raw his hands

What does it take for a man to plant happiness
To give to his brother with an open hand
And wrap with love

To sow every seed with blood and sweat
And the day of tomorrow to reap the harvest
Because the word remains faithful

Yes, the word remains faithful
Brother your life matters
Made from the country
Formed from the clay that slides through your hands
You are on your knees
Made to give
Brother your life matters

What does it say about a Brother who can make a plan
What does it say about a Brother who can stand his man with his heart on his sleeve

With faith as big as a mustard seed
That tomorrow the day again the harvest will be seen
Look up
Look up …

RELATED POST:   Chris Else – As Ek Moet Kies Lyrics

Brother your life matters
Made from the country
Formed from the clay that slides through your hands
You are on your knees
Made to give

Brother your life matters
Your life matters

Made from the country
Formed from the clay that slides through your hands
You are on your knees
Made to give
Brother your life matters

How to say thank you in the morning
When the sun rises on the horizon
And my cup overflows

Brother your life matters
Made from the country
Formed from the clay that slides through your hands
You are on your knees
Made to give
Brother your life matters

Your life matters
Made from the country
Formed from the clay that slides through your hands
You are on your knees
Made to give
Brother your life matters

Brother your life matters