Ch’cco, Focalistic & Mellow & Sleazy – Pele Pele Lyrics

Ch’cco, Focalistic & Mellow & Sleazy – Pele Pele Lyrics

Tjo, Mellow le Sleazy ba ntlhabela kota
(Nna ke blame-a Mellow le Sleazy)
Akere wa utlwa kajeko voice e tshabile nyana
Maabane ne di bowa ebile ne se khaoha saat

Eish ke na le Reece (UReece)
Ngipheth’ uZuma (UZuma)
Bagcwalis’ itafula ngeyinsimbi (Ngeyinsimbi)
Isimo sayizolo (Sayizolo)
Eh beku-lit (Beku-lit)
Ezayizolo (Ezayizolo)
Ezayizolo (Ezayizolo)
Eh beku-lit (Beku-lit)
Bagcwalis’ itafula ngeyinsimbi (Ngeyinsimbi)

Programme ya skeleme
Phela siy’eJerusalema
Tshumile kwai ya vitamin
Mfan’ o monnyane ke veteran

Taba tse a di nyake middle man
O shota ka bokae ke o settle
Banyana ba nyaka rekere
16 days ao vele vele
Drip-a shiya leleme

Ba utlwile ba tlohele
O nkabi ya o bolaya ka rekere
Banyana ba nyaka rekere
16 days ao vele vele
Drip-a shiya leleme, le Smoothies

Ba re ba late Foca ba late
Ayi ba late young man ba late
Ba late to thata a re ba judge
Ayi ba late young man ba late

And o fisa nkare pele pele
Superstar ya rekere
Ba utlwile ba tlohele
O nkabi ya o bolaya ka rekere

Fiša okare pele pele
Fiša okare
Superstar ya sekele
A o ka se mo kene
O itsi le barcode ya Veuve
Chipi ya o fiša okare pele pele

Ngwana wa fi-fi-fi-fi-fi-fi-fiša okare
Fi-fi-fi-fi-fi-fi
A re o nyaka ba o tlatsa tafola (Tafola)
Le bo aha Oga (Tafola)

O itsi hore chipi e nyaka chipi
Ngwana o nyaka Geep
Fiša okare pele pele
(Yeh wena) Superstar ya sekele
Ke fetsa o secure le pleke

Fi-fi-fi-fi fiša okare
(Fi-fi-fi)
A o ka se mo kene
O itsi le barcode ya Veuve
Chipi ya o fiša okare pele pele

RELATED POST:   Chris Else – As Ek Moet Kies Lyrics

Fi-fi-fi-fi-fi-fi, fiša okare
O itsi hore chipi e nyaka chipi
Ngwana o nyaka Geep
Fiša okare pele pele

Nna ke blame-a Mellow le Sleazy
(Banyana ba nyaka rekere)
Tjo, tjo, tjo, tjo, tjo ayi
Dankie my President

Banyana ba nyaka rekere
Banyana ba nyaka rekere
16 days ao vele vele
Drip-a shiya leleme (Dankie my President)

Wen’ o tletse ka skeleme
(Ba re ngwano, ngwano)

Nna ke blame-a Mellow le Sleazy

Fiša okare, fiša okare pele pele
Fiša okare, eish
Superstar ya sekele, eish
A o ka se mo kene
O itsi le barcode ya Veuve
Chipi ya o fiša okare pele pele

Ayi, ngwano wa fi-fi-fi-fi-fi-fi, fiša okare
Fi-fi-fi-fi-fi-fi
A re o nyaka ba o tlatsa tafola (Tafola)
Le bo aha Oga (Tafola)

O itsi hore chipi e nyaka chipi
Ngwana o nyaka Geep
Fiša okare pele pele
(Yeh wena) Superstar ya sekele
Ke fetsa o secure le pleke

Fi-fi-fi-fi fiša okare
A o ka se mo kene
O itsi le barcode ya Veuve
Chipi ya o fiša okare pele pele

Fi-fi-fi-fi-fi-fi, fiša okare
O itsi hore chipi e nyaka chipi
Ngwana o nyaka Geep
Fiša okare pele pele

Banyana ba nyaka rekere
Banyana ba nyaka rekere
Ba nyaka rekere (Fi-fi-fi-fi-fi-fi, fiša okare)

Ba re lakhazete
Ngwano ke star o tlhaha Jungnete
Ja ka mapara a di bajeje
Ba o khuphula budget

Fi-fi-fi-fi-fi-fi, fiša okare