Celebrate Lyrics By Minister Gold

Celebrate Lyrics By Minister Gold
Celebrate Lyrics By Minister Gold

 

  • Minister Gold Celebrate Lyrics

La la la la la lalala
Your goodness and mercy e dey follow me
E dey follow me eee

Mma mma
Mma mma Jesus bara uba n’ebe n no
Mma mma amara Jehovah bara uba n’ebe n no
Mma mma your goodness and mercy dey follow me everyday

A gam e buru, buru halleluya to you the most high
A gam apara, para halleluya to the only wise God
A gam eburu, buru halleluya to you the most high
A gam apara, para halleluya to the only wise God

Lalalalalala lalalalala

I celebrate
I jubilate
For all you’ve done ooo
I appreciate

Ofu nwa biara uwa
Chukwu nyere umunne ya
I will sing
Ofu nwa biara ije
Chukwu nyere umunne ya
A gam eburu…buru halleluya to you the most high
A gam apara, para halleluya to the only wise God

I will sing
And I will shout
In adoration
To you alone

Aye Aye, Aya Aya
Aye Aye, Aya Aya
Aye Aye, Aya Aya

A gam eburu
Buru halleluya to you the most high
A gam apara,
Para halleluya to the only wise God