Candy Bleakz – Sango Lyrics

Sango Lyrics By Candy Bleakz

Hehehe
Ladies dragon
Haha

Inu awa lenu mi
Inu awa lenu mi
Inu awa lenu mi
Inu awa lenu mi
Inu awa lenu mi
Inu awa lenu mi
Inu awa lenu mi

Wan tori mi lo la lawo
Wan tori mi lo lo ni fa
Wan tori mi lo re lu mo le