Bongeziwe Mabandla – sisahleleleni (ii) Lyrics

Bongeziwe Mabandla sisahleleleni ii Lyrics

(Ekumele ndibekuyo)
(Ekumele ndibekuyo)
(Ekumele ndibekuyo)
(Ekumele ndibekuyo)
(Ekumele ndibekuyo)
(Ekumele ndibekuyo)

Ndosoloko ndikucinga
Soloko ndikucinga
Soloko ndikucinga

(Ekumele ndibekuyo)
Ndosoloko ndikucinga
(Ekumele ndibekuyo)
Soloko ndikucinga
Soloko ndikucinga
(Ekumele ndibekuyo)

Ndosoloko ndikucinga
Soloko ndikucinga
Soloko ndikucinga
Ndosoloko ndikucinga
Soloko ndikucinga

Ndosoloko ndikucinga
Soloko ndikucinga
Soloko ndikucinga
Soloko ndikucinga
Ndosoloko ndikucinga
Soloko ndikucinga
Soloko ndikucinga
Soloko ndikucinga
(Ekumele ndibekuyo)

Bongeziwe Mabandla sisahleleleni ii Lyrics English Translation

(I should be there)
(I should be there)
(I should be there)
(I should be there)
(I should be there)
(I should be there)

I always think
I’m always thinking
I’m always thinking

(I should be there)
I always think
(I should be there)
I’m always thinking
I’m always thinking
(I should be there)

I always think
I’m always thinking
I’m always thinking
I always think
I’m always thinking

I always think
I’m always thinking
I’m always thinking
I’m always thinking
I always think
I’m always thinking
I’m always thinking
I’m always thinking
(I should be there)