AratheJay & King Promise – Sankofa (Remix) Lyrics

Sankofa (Remix) Lyrics By AratheJay & King Promise

Meaa
Odo se wonim se mea
Me wey go give you sweet loving
Se wonim what’s going on behind closed doors
(soundcrazy)

Mena menkoja na whan Nkofa
I’m in this ship mene obidoba
PENg tin yh akonoba
Ose where you left off baby sankofa
Ow yh
Whan ne informer
Whan na opese kyre me se he wild pass
I be rolling with the Almighty
Always make e crazy
Ma menkakyrewose

Odo se wonim se Miaa
Odo se wonim se Miaa
Ebe only me wey go give you sweet loving se wonim what’s going on behind closed doors x2
Close the door

Mena menkoja na whan Nkofa
I’m in this ship mene obidoba
PENg tin yh akonoba
Ose where you left off baby Sankofa

Wise Shady
Odo a ma ha ayede o
Agye bebiaa ayese alomo
For your love adey mad ebe u wey adey want
Mekoye a masan abao menni obia
Brabefa me saa odo na mewo nu enye ndadaa
Mafa wo la
Some me nsa na gye me taataa
Mesr3 wo nsuo aa ma me nnom nsa
Odo ye me saa
Wonims3 menni obiaaa
Baby girl do me like that
Do me like that